Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Članstvo  ::  Privilege Club  ::  POPUSTI I BENEFITI  ::  Specijalna ponuda za članove SAM-a - Osnovna obuka za posrednike-medijatore

POPUSTI I BENEFITI

07. 05. 2019.

Specijalna ponuda za članove SAM-a - Osnovna obuka za posrednike-medijatore

Za prijavu do 25. maja 2019. za članove SAM-a obezbeđen je popust od 22.5%.

ADR Partners od 11-15. juna u hotelu Holiday Inn organizuje osnovnu obuku za sticanje uverenja za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS. Obuka se organizuje prema metodologiji treninga JAMS International (SAD) i sadrži brojne materijale, primere iz prakse, „case studies“, i tehnike najuspešnijih medijatora iz SAD u rešavanju kompleksnih imovinskopravnih, građanskih i privrednih sporova.

ADR Partners je prvo privredno društvo registrovano za pružanje usluga medijacije i alternativnog rešavanja sporova u Srbiji. Naši medijatori i treneri su akreditovani od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, imaju preko 20 godina iskustva u medijaciji i sertifikovani su od strane Svetske banke, American Bar Association (ABA), JAMS, ACR (SAD), ADR Group (UK), Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnospravnosti, itd. ADR Partners je jedina organizacija u jugoistočnoj Evropi koja ima sporazum o saradnji i licencu izdatu od strane JAMS International, najveće organizacije za pružanje usluga medijacije i alternativnog rešavanja sporova u SAD i svetu. Sa preko 300 prestižnih medijatora i arbitara, JAMS je specijalizovan za rešavanje kompleksnih privrednih, imovinskih i drugih sporova u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti.

Obuka uključuje sledeće teme:

 • Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
 • Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
 • Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
 • Veštine komunikacije
 • Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
 • Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora
 • Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i učešće trećih lica
 • Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma
 • “Best practices“ medijatora iz SAD i Evrope, praktični primeri, vežbe i simulacije
 • Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja

PREDAVAČI:

 • Dragana Ćuk Milankov, psiholog, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba
 • dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union
 • Blažo Nedić, advokat, regionalni medijator Svetske banke, predsednika Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS)

Kotizacija za obuku iznosi 44.500,00 dinara i obuhvata nastavu, priručnik za obuku, radni materijal i dodatnu literaturu, osveženje tokom 5 dana obuke, kao i Uverenje o završenoj obuci. Za prijave do 25. maja kotizacija iznosti 39.500 dinara.

Za članove SAM-a kotizacija iznosi 34.500,00 dinara (22,5% popusta) za prijave do 25.05.2019. godine. Nakon tog datuma, kotizacija za članove SAM-a iznosi 39.500,00 dinara.


Plaćanje se može izvršiti u 3 rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, druga rata najkasnije do 25. maja, a treća najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Nakon prijavljivanja dobićete informaciju o uplati kotizacije, kao i sve ostale detalje u vezi sa obukom. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara i slanjem na email adresu: info@adrpartners.rs.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/ 3231-552.

Flajer možete preuzeti ovde.