Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Aktivnosti  ::  MenProSAM 2018 – faze mentorskog procesa

Aktivnosti

11. 09. 2018.

MenProSAM 2018 – faze mentorskog procesa

Pred mentije i mentore nalazi se period od 9. meseci koji je potrebno da iskoriste na najbolji mogući način, a to je moguće samo uz pravilno definisanje ciljeva i pravaca njihovog ostvarenja.

Na samom početku bitno je da se uoči razlika između onoga šta se podrazumeva pod mentorstvom.

Prema brojnim studijama i istraživanjima, mentorstvo se navodi kao jedan od najefektivnijih i najmoćnijih alata u razvoju ljudi  i liderstva.

Mentor je onaj koji brine, ulaže trud, podučava, razvija, hvali, kritikuje, otvara nove poglede na svet, u cilju da jednog dana više ne bude neophodan mentiju i fokusira se više na način razmišljanja mentija i njegov pogled na svet, nego na konkretne prepreke, zadatke.

MENTORSTVO JESTE:

 • uzajamni proces poštovanja i poverenja
 • orijentisano na razvoj učesnika
 • razvoj profesionalnih veština
 • orijentisano na individualni rad
 • partnerski odnos koji je više fokusiran na razvoj mentija nego na sam zadatak
 • proces učenja koji se odvija ka mentoru/mentijima
 • ciljno usmereni individualni rad
 • prepoznavanje talenata i izgradnja veština

Mentorski proces odvija se kroz sledeće faze: izgradnja odnosa, postavljanje pravca, napredak, osamostaljivanje, završetak.

U prvoj fazi, izgradnji odnosa, bitno je uspostaviti poverenje, fokus, empatiju kroz uzajamno poštovanje mentora i mentija, kongruentnost kroz zajedničko razumevanje svrhe mentorskog procesa, osnaživanje kroz sledeća pitanja:

 • Koja su očekivanja od mentorskog odnosa od obe strane?
 • Kada i gde će se održavati susreti?
 • Koje su granice mentorskog odnosa? (telefonski pozivi, mailovi, traženje pomoći, itd)

U drugoj fazi se postavljaju jasni ciljevi, definiše pravac kao i merenje napretka i očekivanja od mentora.

Faza napretka, treća faza, je ujedno i najproduktivnija faza koja čini 70% procesa. U njoj je potrebno kombinovati različite pristupe i aktivnosti, dobijati manje saveta, a više pružati fidbek i razmatrati nove ideje. Ona podrazumeva postignut kontinuitet u radu i kroz nju je najbolje proveriti efektivnost i efikasnost uz praćenje postavljenih ciljeva.

U četvrtoj fazi osamostaljivanja učenje postaje dvosmerno. Menti preuzima kontrolu nad procesom dok je mentor više reaktivan, a dešava se da sami susreti pređu ponekad na prijateljsko ćaskanje.

U završnoj fazi mentorskog ciklusa, postavljaju se pitanja da li je menti postao previše zavisan od mentora da bi završio mentorski proces, da li propušteni susreti stvaraju osećaj krivice i dužnosti, da li menti ima definisanu strukturu za dalji razvoj i da li je došao do samoodrživosti u oblasti na kojoj je rađeno.

Mentorski odnos u okviru MenProSAM 2018 programa traje 9 meseci. Završetak programa je planiran za maj 2019. godine na velikoj Mentorskoj konferenciji gde svi zainteresovani parovi iznose svoje utiske i iskustva.

MenProSAM 2018 održava se u partnerstvu sa Atria Group

Uz sponzorsku podršku kompanije ManPowerGroup