Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Biznis promo i networking  ::  SAM Godišnja nagrada  ::  SAM Godišnja nagrada 2017 - Poziv na nominaciju

SAM Godišnja nagrada

25. 10. 2017.

SAM Godišnja nagrada 2017 - Poziv na nominaciju

SAM Godišnja nagrada ima za cilj promovisanje dobrih poslovnih praksi, unapređenje poslovnog okruženja, afirmaciju i promociju menadžerske struke, predstavljanje onih kompanija, menadžera, obrazovnih institucija i inicijativa koje se zalažu za bolje uslove poslovanja, odgovorno poslovanje, kao i za bolji život svih građana u celini.

Opšti cilj SAM Godišnjih nagrada je pre svega promocija izuzetnosti i podsticanje konkurentnosti i kreativnosti u različitim sferama društvenog i poslovnog života.

STALNE KATEGORIJE NAGRADA:(kategorije za koje glasaju samo članovi SAM-a)

1. Menadžer godine

2. Mladi menadžer godine (do 35 godina)

3. Poslodavac godine (velike i srednje kompanije)

4. Poslodavac godine u kategoriji malih, mikro preduzeća i preduzetnika

5. Društveno odgovorna kompanija godine

6. Nagrada za promociju liderstva među mladima

7. Najbolji program za razvoj talenata

POVREMENE KATEGORIJE NAGRADA: (kategorije u kojima članovi nominuju, a žiri proglašava pobednika)

8. Regionalni projekat godine

9. Nagrade žirija:

      a. SAM Iskorak godine

      b. Lični herojski čin

      c. Nagrada za podsticaj i promociju privrednih tema

     d. Druge nagrade žirija za poseban doprinos, koje ne pripadaju ni jednoj od navedenih stalnih ili povremenih kategorija

Rok za glasanje je maksimalno dve nedelje. Glasanje se vrši elektronskim putem. Mogu glasati samo članovi SAM-a. Svaki član ima pravo da glasa samo jednom.

U kategorijama nagrada Menadžer godine i Mladi menadžer godine, nominovani moraju biti iz redova članstva SAM-a. U povremenim kategorijama, nominovni mogu, a ne moraju da budu i članovi SAM-a. Neko ko nije član SAM-a ne može da glasa, osim ako nije imenovani član žirija. 

POZIVAMO VAS DA NOMINUJETE SVOJE KANDIDATE ZA SAM GODIŠNJU NAGRADU 2017 OVDE

 

KRITERIJUMI ZA IZBOR

          I KATEGORIJA: Menadžer godine

Menadžeri koji su prepoznati unutar i van svoje kompanije kao osobe od integriteta i ugleda i koji su u 2017. godini ostvarili posebne poslovne rezultate.

Kriterijumi za izbor:

1. Inovativnost i strateško mišljenje

2. Ekonomski rezultati (finansijski rezultati i tržišna pozicija)

3. Društvena odgovornost

4. Razvoj i vođenje tima

5. Poslovni poduhvat godine

Obrazloženje nominacije mora da sadrži odgovore koji ilustruju da je kandidat prepoznat kao osoba koja:

1. Uspostavlja korporativnu klimu koja podstiče slobodno mišljenje i inovacije; kontinuirano traži, podstiče, razvija i primenjuje nove ideje i inovacije u poslovanju;

2. Prepoznaje poslovne mogućnosti i uspešno kreira i sprovodi strategiju kompanije; vešto kombinuje sva svoja znanja i iskustva u cilju ostvarivanja strategije kompanije i ostvarivanju rezultata:

     a.Ilustrovati pomak u poslovnom rezultatu (u prometu, broju zaposlenih, prihodu, profitu, tržišnom prisustvu)

3. Svojim primerom vodi i motiviše zaposlene ka ispunjavanju organizacione vizije, misije i ciljeva; kontinuirano radi na ličnom razvoju i podstiče razvoj drugih; olakšava saradnju i timski rad;

    a. Ukoliko postoji, ilustrovati primerom ličnog doprinosa razvoju zaposlenih

4. Doprinosi razvoju zajednice i sirim društvenim ciljevima;

     a. Ukoliko postoji, ilustrovati primerom ličnog doprinosa

5. Predstaviti poslovni poduhvat godine.

         II KATEGORIJA: Mladi menadžer godine (do 35. godina)

Mladi menadžeri do 35 godina koji su prepoznati unutar i van svoje kompanije kao osobe od integriteta i ugleda i koji su u 2017. godini ostvarili posebne poslovne rezultate.

Kriterijumi za izbor:

1. Inicijativa i inovativnost

2. Ekonomski rezultati

3. Društvena odgovornost

4. Razvoj članova tima

5. Poslovni poduhvat godine

Obrazloženje nominacije mora da sadrži odgovore koji ilustruju da je kandidat prepoznat kao osoba koja:

1. Kontinuirano traži, podstiče, razvija i primenjuje nove ideje i inovacije u poslovanju; Pokazuje inicijativu, smelost i preduzimljivost u radnom okruženju; podstiče kreativnost kod sebe i kod drugih;

2. Prepoznaje poslovne mogućnosti i uspešno sprovodi strategiju kompanije; vešto kombinuje sva svoja znanja i iskustva u cilju ostvarivanja strategije kompanije i ostvarivanju rezultata;

     a. Ukoliko se radio o osobi na čelu kompanije, ilustrovati pomak u poslovnom rezultatu (u prometu, broju zaposlenih, prihodu, profitu, tržišnom prisustvu )

3. Svojim primerom vodi i motiviše zaposlene ka ispunjavanju organizacione vizije, misije i ciljeva; kontinuirano radi na ličnom razvoju i podstiče razvoj drugih; olakšava saradnju i timski rad;

     a. Ukoliko postoji, ilustrovati primerom ličnog doprinosa razvoju zaposlenih

4. Pored ostvarenja ekonomskih rezultata vodi računa i o širim društvenim ciljevima;

      a. Ukoliko postoji, ilustrovati primerom ličnog doprinosa

5. Opisati poslovni poduhvat godine.

Listu članova do 35.godina možete pronaći OVDE

          III KATEGORIJA:  Poslodavac godine

Velike i srednje kompanije koje su u 2017. godini ponudile najbolje uslove za rad i razvoj profesionalnih menadžera.

Kriterijumi za izbor:

1. Radni uslovi i motivacija

2. Mogućnost stručnog usavršavanja

3. Zadovoljstvo zaposlenih

4. Reputacija

Obrazloženje nominacije mora da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

1. Kakvi su radni uslovi koji pruža kompanija (fizički uslovi, finansijski uslovi, beneficije)?

2. Da li unutar kompanije postoje programi za sticanje stručnih znanja i daljeg profesionalnog usavršavanja?

       a. Ilustrovati podacima: 

              i.      Budžet za razvoj menadžera (npr. % u odnosu na bruto zaradu menadžera)

             ii.      Broj učesnika na ovakvih programima

            iii.      Dobri primeri

3. Kakvo je zadovoljstvo zaposlenih u kompaniji? Kakav im je radni elan?

       a. Ukoliko postoji, ilustrovati istraživanjima ili podacima o:

              i. Zadovoljstvu zaposlenih       

             ii. Broj novozaposlenih (na operativnim i menadžerskim pozicijama) 

            iii. % turnovera zaposlenih na srednjem i višem nivou menadžmenta      

            iv. Strategija nagrađivanja zaposlenih

 4. Kakav je ugled kompanije u poslovnoj i široj javnosti?

       a. Ukoliko postoji, ilustrovati primerima:  

              i. % žena u menadžmentu od ukupnog broja osoba na menadžment pozicijima 

             ii. Programi inkluzije / različitosti

      IV KATEGORIJA:  Poslodavac godine iz kategorije mikro, malih preduzeća i preduzetnika

Mikro, mala preduzeća i preduzetnici, koja su u 2017. godini ponudila najbolje uslove za rad i razvoj profesionalnih menadžera.

Kriterijumi za izbor:

1. Radni uslovi i motivacija

2. Mogućnost stručnog usavršavanja

3. Zadovoljstvo zaposlenih

4. Reputacija

Obrazloženje nominacije mora da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

1. Kakvi su radni uslovi koji pruža kompanija (fizički uslovi, finansijski uslovi, beneficije)?

2. Da li unutar kompanije postoje programi za sticanje stručnih znanja i daljeg profesionalnog usavršavanja?

       a. Ilustrovati podacima:  

              i. Budžet za razvoj menadžera (npr. % u odnosu na bruto zaradu menadžera) 

             ii. Broj učesnika na ovakvih programima 

            iii. Dobri primeri

3. Kakvo je zadovoljstvo zaposlenih u kompaniji? Kakav im je radni elan?

       a. Ukoliko postoji, ilustrovati istraživanjima  ili podacima o:   

              i. Zadovoljstvu zaposlenih    

             ii. Broj novozaposlenih (na operatvinim i menadžerskim pozicijama)    

            iii. % turnovera zaposlenih na srednjem i višem nivou menadžmenta  

            iv. Strategija nagrađivanja zaposlenih

4. Kakav je ugled kompanije u poslovnoj i široj javnosti?

      a. Ukoliko postoji, ilustrovati primerima:  

              i. % žena u menadžmentu od ukupnog broja osoba na menadžment pozicijima 

             ii. Programi inkluzije / različitosti

        V KATEGORIJA: Društveno odgovorna kompanija godine

 Kompanija koja je u 2017. godini pokazala izuzetan doprinos i odgovorno ponašanje prema društvenoj zajednici.

Kriterijumi za izbor:

1. Značaj za lokalnu zajednicu

2. Sveobuhvatnost inicijative

Obrazloženje nominacije mora da sadrži odgovore na sledeća pitanja:

- konkretan primer doprinosa kompanije društvenoj zajednici

- na koga se odnosi program

- na kojoj teritoriji je sproveden

- broj korisnika programa

- vrednost programa

- održivost programa

        VI KATEGORIJA: Nagrada za promociju i razvoj liderstva među mladima

Za ovu nagradu kandidate mogu da nominuju svi članovi, ali glasaju samo članovi radne grupe za mlade SAMPLE i ona se dodeljuje osobi ili instituciji koja je najviše doprinela promociji liderstva među mladima i koja je ostvarila pozitivan uticaj na okruženje i razvoj mladih. Pun naziv nagrade je "The Sample Of Leadership Excellence".

        VII KATEGORIJA: Najbolji program za razvoj talenata

Program za razvoj talenata i usavršavanje menadžerskog kadra koji je kompanija ili organizacija samostalno ili u saradnji sa obrazovanom ili HR kućom razvila i sprovela u 2017. godini. 

Sledeći kriterijumi će biti uzeti u obzir:

1. Primenjeni metodi rada

2. Broj ucesnika

3. Efikasnost programa

Obrazloženje nominacije može da sadrži konkretan opis programa, primer konkretnih rezultata (% zaposlenih koji je prošao obuku na pr.), reference i ocene učesnika, doprinos ostvarenja rezultata kompanije, održivost projekta i sl.)

          VIII KATEGORIJA: Regionalni projekat godine

Projekat kompanije koji je najviše doprineo povezivanju regiona, investcijama i spoljnotrgovinskoj razmeni između Srbije i regiona u 2017. godini.

Kriterijumi za izbor:

1. Vizionarstvo

2. Promocija regiona kao investicione destinacije

3. Stvaranje regionalnog brenda

4. Regionalni poslovni potez godine

Obrazloženje nominacije mora da sadrži konkretan primer regionalnog projekta ili saradnje.

Pozivamo vas da nominujete.

          IX KATEGORIJA:  Nagrade žirija

Specijalne nagrade žirija dodeljuje žiri na osnovu odluke, bez glasanja članova.

Žiri ove nagrade može dodeliti fizičkom ili pravnom licu zbog izuzetnog doprinosa, podviga, projekta, poduhvata i slično koji nije obuhvaćen prethodnim kategorijama nagrada, a promoviše u širem smislu misiju i ciljeve SAM-a.

 Ova kategorija neće biti stalna, već će se nagrada dodeljivati ukoliko se ukaže potreba zbog adekvatnih kandidata i nominacija.

Pozivamo vas da nominujete.

  • SAM Iskorak godine

Ovu nagradu dodeljuje žiri na osnovu odluke, bez glasanja članova, ali članovi mogu da nominuju projekat za ovu nagradu ukoliko žele.

Ova nagrada se dodeljuje za poslovnu inicijativu ili poslovni poduhvat / projekat godine koji predstavlja iskorak u odnosu na standardne načine poslovanja, uključujući izuzetnu inovativnost, specijalni preduzetnički poduhvat, novu biznis ideju i slično. 

Ova kategorija neće biti stalna, već će se nagrada dodeljivati ukoliko se ukaže potreba zbog adekvatnih kandidata i nominacija.

Pozivamo vas da nominujete.

  • Lični herojski čin/Herojski čin

Ovu nagradu dodeljuje žiri na osnovu odluke, bez glasanja članova, ali članovi mogu da nominuju osobu ili osobe za ovu nagradu ukoliko žele.

Žiri ovu nagradu može dodeliti osobi, osobama, grupi, instituciji, projektu i slično za poseban podvig u godini za koju se nagrada dodeljuje.

Pozivamo vas da nominujete.

  • Nagrada za podsticaj i promociju privrednih tema

Ovu kategorju nominuje i proglašava pobednika žiri.

Osoba (novinar, urednik, ekonomista, bloger...), stručni magazin, portal i slično, koji je u 2017. godini najviše doprineo promociji ekonomskih i biznis tema, dobrih privrednih praksi i tržišnog poslovanja, pri tom ispunjavajući sledeće kriterijume:

1. Profesionalizam

2. Ugled i reputacija

3. Obrazloženje nominacije mora da sadrži konkretan primer doprinosa.

 

Svaka nominacija mora da sadrži objašnjenje u skladu sa kriterijumima kategorije. Obrazloženja treba da se odnose na 2017. godinu (uključujući i 2016, u kategorijama gde se traže poslovni rezultati). Nominacije koje ne ispunjavaju ovaj uslov neće biti prihvaćene.

Rok za nominacije je maksimalno 2 nedelje, uz mogućnost dodatnog obrazloženja za svaku nominaciju. Nominacije koje imaju nepotpuno obrazloženje, vraćaju se na doradu i odobrava se dodatni rok od tri radna dana.

ŽIRI

Žiri imenuje Upravni odbor SAM-a, a na predlog Predsednika SAM-a i Radne grupe za godišnju nagradu, i sastoji se maksimalno od 9 članova.

Predlog je da svake godine žiri ima sledeći sastav:

  • Predsednik SAM-a
  • Tim lider Radne grupe za Godišnju nagradu
  • Dva prethodna dobitnika nagrada SAM-a
  • Maksimalno tri člana SAM-a
  • Maksimalno tri člana van članstva SAMa, pripadnika akademske, novinarske, poslovne, javne ili druge renomirane zajednice.

S obzirom da se žiri bira pre početka nominacija, ukoliko se tokom nominovanja i glasanja član žirija ili njegova kompanija nađu među nominovanima, tokom glasanja žirija, taj član žirija se izuzima i ne može da glasa u toj kategoriji.

Žiri u svakom pogledu mora zadržati svoj integritet i nezavisnost, glasa samostalno i u slobodnoj volji i obavezan je da poštuje pravilo poverljivosti.

Nagrada će se dodeliti na Gala večeri 12. decembra 2017. godine u Beogradu.