Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Međunarodna saradnja  ::  Bilateralni susreti  ::  Susret članova Srpske asocijacije menadžera i predstavnika ekonomskih odeljenja ambasada država članica EU

Bilateralni susreti

08. 04. 2014.

Susret članova Srpske asocijacije menadžera i predstavnika ekonomskih odeljenja ambasada država članica EU

Srpska asocijacija menadžera je u saradnji sa Tanjom Miščević šeficom pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i Delegacijom Evropske unije u Srbiji, organizovala neformalno druženje sa predstavnicima ekonomskih odeljenja ambasada država članica EU u utorak 8. aprila 2014. godine u Life Active Health Club-u.

Srpska asocijacija menadžera nastoji da razvije dijalog između najuspešnijih domaćih menadžera i vladinih i EU institucija, doprinoseći što bližem upoznavanju i boljem informisanju poslovne javnosti o budućim koracima koje je nephodno preduzeti u cilju približavanja Srbije Evopskoj uniji. Ovo je prvi u nizu susreta koji će Srpska asocijacija menadžera inicirati. Pored razmene iskustava i zajedničkih inicijativa sa Vladom Republike Srbije u cilju promena privrednog ambijenta, SAM nastavlja da podstiče kontinuirano usavršavanje menadžera i pruža podršku mladim menadžerima.


„Današnji skup je pokušaj da ono o čemu veoma često govorimo, potrebi uključivanja svih u pregovarački proces, a posebno i naročito poslovne zajednice, započnemo da ostvarujemo i na delu. Ono što je Srbiji potrebno jeste razvoj malih i srednjih preduzeća, njihovo ojačavanje i priprema za snalaženje na velikom evropskom trzistu. Za to postoji zainteresovanost, ali i pomoć i sredstva koja mogu dati i EU i države članice. Zato smo se ovde našli svi zajedno: menadžeri, preduzetnici i ekonomski savetnici ambasada država članica i mi koji učestvujemo u pregovaračkom procesu da uspostavimo tu vezu i kontakte, domaćih malih i srednjih preduzeća, i ekonomski savetnici ambasada država članica i mi koji učestvujemo u pregovaračkom procesu da uspostavimo tu vezu i kontakte, i otvorimo prostor za saradnju. Imamo ideje i za dalje - naš sledeći susret će biti posvećen upoznavanju sa fondovima EU koji su na raspolaganju privrednicima za razvoj preduzetništva. To će, zaista, biti i konkretna korist za sve: i privredu, i razvoj, i reforme, ali i za pregovarački proces", rekla je Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima Srbije za pregovore o pristupanju EU.


Freek Janmaat, šef Sektora za evropske integracije Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, je istakao da „Uključivanje srpske poslovne zajednice u proces pregovaranja u velikoj meri doprinosi procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji. Konsultacije sa prvirednicima će pružiti Vladinim predstavnicima korisne informacije iz prve ruke o prioritetima privrede, ali i izazovima sa kojima se poslovna zajednica u Srbiji susreće. Ovo je posebno važno za implementaciju zakona koji su prilagođeni EU zakonodavstvu u oblastima kao što su konkurencija, slobodno kretanje roba, prava intelektualne svojine, javne nabavke i drugih oblasti od značaja za privredu. Uključivanje srpskih kompanija u proces pristupanje će olakšati razumevanje i omogućiti dodatnu podršku privatnog sektora procesu integracija u EU. To dalje vodi i lakšem sprovođenju neophodnih reformi i uspostavljanju primera i dokaza o primeni EU zakonodavstva, što je preduslov za završetak procesa pregovaranja. Konačno, ovakav pristup će voditi stvaranju boljeg poslovnog okruženja i stvranju uslova za ekonomski rast.


"SAM veruje da je moguće samo u uzajamnom dijalogu obezbediti punu informisanost domaćih menadžera o evrointegracijama, što je važan preduslov za srpsku privredu da uspešno sprovede neophodne reforme. Srpska asocijacija menadžera ima za cilj da bude kredibilan partner i pruži podršku Vladi Srbije u planiranim aktivnostima tokom procesa evropskih integracija.", rekao je Milan Petrović, predsednik Srpske asocijacije menadžera.


Zahvaljujemo se Tanji Miščević i njenom timu na izuzetnoj saradnji, inicijativi i podršci i najavljujemo nastavak zajedničkih aktivnosti u budućem periodu.


Veliku zahvalnost dugujemo i domaćinu prostora za organizaciju događaja, Life Active Health Club-u, na gostoprimstvu i ljubaznosti.

Hvala Eurocatering-u na usluzi i odličnom i ukusnom keteringu.

 

RTV B92 

Blic 

Tanjug 

Telegraf

 

 

 

 

Susret članova Srpske asocijacije menadžera i predstavnika ekonomskih odeljenja ambasada država članica EU