Aktivnosti

21.02.2020.

POSTANI ČLAN

Filantropija - moć zajedničkog ulaganja i poreske olakšice

Predstavnici Koalicije za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a čine i Trag fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbija, predstavili su izmene u oporezivanju koje su stupile na snagu zahvaljujući naporima Saveta za filantropiju i inicijative za dalje unapređenje zakonodavnog okvira za davanje.

Ana Koeshall, direktor Fondacije Ana i Vlade Divac i rukovodilac odbora za aktivnosti Koalicije za dobročinstvo je pozdravila prisutne i predstavila nove inovativne modele za filantropska davanja kompanija i malih i srednjih preduzeća, uključujući jedinstvenu Stvarno važnu karticu, i načine da se vidljivost donacija od strane korporativnog sektora podigne na viši nivo, imajući u vidu da ih svega 4,7% građana Republike Srbije prepoznaje kao najveće davaoce za opšte dobro.

Kako je Ana Koeshall predstavila, ciljevi Stvarno važne kartice su:

  • Unapređenje kulture davanja u lokalnim zajednicama korišćenjem novog pristupa koji povezuje građane, udruženja i lokalne biznise.
  • Ulaganje u lokalnu zajednicu bazirano na lokalnim sredstvima i lokalnim odlukama.
  • Učešće građana u odlučivanju o projektima koji će biti podržani u  njihovoj lokalnoj zajednici.
  • Održivost lokalnih udruženja i fondacija.
  • Unapređenje društvene odgovornosti lokalnih biznisa usmereno ka lokalnoj zajednici i razvijeno na transparentan način.

Nakon Ane Koeshall, prisutnima se obratio Veran Matić, direktor Srpskog filantropskog foruma i predsednik Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije. On je prestavio važnost zajedničkog ulaganja u opšte dobro, kao i  aktivnosti Srpskog filantropskog foruma i 3. Nacionalni dan davanja. 3. Nacionalni dan davanja se obeležava 9. oktobra. Tema predstojećeg Nacionalnog dana davanja koji se dešava na dan rođenja Mihaila Pupina, jednog od najvećih dobročina u srpskoj istoriji, je pomoć osobama sa invaliditetom. Neke od vrsta pomoći su obnove bazena sa liftovima, rampama i pristupačnim putevima, kao i pristupačnost javnih ustanova.

Poslednji sagovornik ovog skupa bila je Milica Mišković, programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje i rukovodilac ekspertske grupe Koalicije za dobročinstvo za unapređenje zakonodavnog okvira za davanja. Ona je predstavila prisutnima koje su to olakšice koje su donete u poslednje vreme na strani povećanja neoporezivog iznosa stipendija, poreskih olakšica za donatore (pravna lica). Milica je takođe predstavila nove inicijative i načine na koje kompanije mogu učestvovati u donošenju novih zakonskih okvira vezanih za filantropiju i pružanju pomoći onima kojima je najpotrebnija.