SAM Edu

30.03.2018.

POSTANI ČLAN

EduTalks

Projekat EduTalks namenjen je prvenstveno mladim menadžerima u okviru Srpske asocijacije menadžera (do 35 godina).

EDU Talks program kreirala je Radna grupa za mlade.

Program čini serija predavanja-radionica koje drže senior menadžeri (članovi SAM-a, ali i posebni motivacioni govornici) na određene, aktuelne teme uz interaktivni deo kroz diskusiju. Namenjen je edukaciji mladih članova sa ciljem jačanja liderskih potencijala mladih menadžera, korporativne kulture/preduzetničke odgovornosti, pregovaračkih i komunikacionih veština, pružajući im mogućnost da kroz edukaciju od strane zainteresovanih iskusnih menadžera, prošire svoja znanja iz određenih oblasti.