SAM Godišnja nagrada

13.11.2018.

POSTANI ČLAN

Žiri za SAM Godišnje nagrade 2018!

Izabrani članovi žirija za 2018. godinu!

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo žiri za Godišnje nagrade Srpske asocijacije menadžera za 2018. godinu:

 1. Stanka Pejanović, predsednica SAM-a
 2. Olga Svoboda, tim lider radne grupe za Godišnju nagradu
 3. Dragoljub Damljanović, Schneider Electric, prošlogodišnji dobitnik nagrade Menadžer godine
 4. Marija Desivojević, Delta Holding, prošlogodišnji dobitnik nagrade CSR kompanija godine i Najbolji program za razvoj talenata
 5. Dušan Basalo, Atria Grupa, prošlogodišnji dobitnik nagrade za SME poslodavca godine
 6. Tamara Jokanović, Represent, član SAMa
 7. Veronika Tasić Vušurević, Digitalna Srbija, član SAMa
 8. Neven Marinović, Smart kolektiv, van članstva SAMa

Prema usvojenim pravilima za SAM Godišnje nagrade 2018, članove žirija imenuje Upravni odbor SAM-a, a na predlog Predsednika SAM-a i Radne grupe za godišnju nagradu. Žiri se sastoji od maksimalno 9 članova.

Žiri ima sledeći sastav:  

 • Predsednik SAM-a
 • Tim lider Radne grupe za Godišnju nagradu
 • 2-3 prethodna dobitnika nagrada SAM-a
 • 3-4 člana SAM-a
 • Maksimalno 3 člana van članstva SAMa, pripadnika akademske, novinarske, poslovne, javne ili druge renomirane zajednice.

S obzirom da se žiri imenuje pre početka nominacija, ukoliko se tokom nominovanja i glasanja član žirija ili njegova kompanija nađu među nominovanima, tokom glasanja žirija, taj član žirija se izuzima i ne može da glasa u toj kategoriji. Po sopstvenom izboru, član žirija može da se uzdrži ukoliko smatra da nije etički da glasa u nekoj od kategorija, gde postoji potencijalni konflikt interesa (primer: nominovana konkurentska kompanija u nekoj od kategorija).

Žiri u svakom pogledu mora zadržati svoj integritet i nezavisnost, glasa samostalno i u slobodnoj volji i obavezan je da poštuje pravilo poverljivosti.