Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  O nama  ::  Izvršna kancelarija

Izvršna kancelarija

Izvršna kancelarija

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Izvršna kancelarija je organizaciono jezgro svih aktivnosti i projekata SAM. U koordinaciji sa Upravnim odborom,  zadužena za strateško planiranje, komunikaciju sa Vladom, medijima i  institucijama, prikupljanje finansijskih sredstava,  superviziju projekata,  mobilizaciju članstva i organizaciju događaja.

Kontakt: office@sam.org.rs

ZAPOSLENI U IZVRŠNOJ KANCELARIJI:

Jelena Bulatović 

Jelenu možete kontaktirati na  jelena.bulatovic@sam.org.rs  u vezi sa svim tekućim i strateškim pitanjima SAM-a.

Jelena Bulatović, izvršna direktorka

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Jelena Bulatović je izvršni direktor SAM-a od 2013. godine. Rukovodi aktivnostima Asocijacije, predstavlja i zastupa SAM u komunikaciji sa članovima, poslovnom zajednicom, predstavnicima Vlade Republike Srbije, donatorima i medijima. Menadžer sa preko 15 godina iskustva u oblastima biznis diplomatije, ekonomskog razvoja, komunikacije sa Vladom i državnim institucijama, unapređenja poslovnog okruženja i projektnog menadžmenta. Pre dolaska u SAM 2009. godine, radila je šest godina u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) u okviru ambasade SAD-a u Beogradu, gde je sa pozicije specijaliste za bankarstvo i finansije vodila projekte američke vlade za podršku ekonomskom razvoju Srbije. U periodu do 2003. godine radila je na projektima međunarodnih organizacija USAID, UNHCR i OSCE. Član je Upravnog odbora Opportunity Banke u Srbiji i Upravnog odbora inicijative SAMIT 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Dobitnica je nagrade „Žena heroina“ za 2014. godinu za svoj humanitarni rad i doprinos biznis diplomatiji. Nosilac priznanja „Srebrni znak Crvenog krsta” koje se dodeljuje za izuzetan doprinos ovoj organizaciji u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997. godine. 

 

 Tanja Lazarević 

Tanju možete kontaktirati na tanja.lazarevic@sam.org.rs u vezi sa svim aktivnostima i događajima, kao i u vezi sa svim pitanjima o članstvu u SAM-u. 

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Tanja Lazarević je Operations Manager u SAM-u. Planira, sprovodi i supervizira administrativne i operativne poslove u Asocijaciji. Zadužena za koordinaciju i sprovođenje svih aktivnosti u Asocijaciji. Odgovorna za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim i postojećim članovima, zadužena za servisiranje i pružanje efikasne podrške članovima. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Svoj profesionalni razvoj započela u Si & Si Company, na poziciji menadžera za odnose sa javnošću, radeći na poslovima eksterne i interne komunikacije. Nakon trogodišnjeg boravka u Si & Si grupaciji, prelazi u firmu Product, a potom u internacionalnim kompanijama nastavlja profesionalni razvoj u oblastima marketinga i PR-a.

 

Danijela Rakić 

Danijelu možete kontaktirati na danijela.rakic@sam.org.rs u vezi sa eksternim i internim komunikacijama u SAM-u, partnerstvima sa medijima, strategijama i promocijama na društvenim mrežama, i svim ostalim komunikacijskim pitanjima. 

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Danijela Rakić je PR Manager u SAM-u. Kao PR Menadžer radi više od 12 godina. U SAM dolazi nakon više od sedam godina angažovanja u Beogradskoj/Kombank Areni gde je bila zadužena za eksternu i internu komunikaciju. Kreirala je i realizovala komunikacione strategije za veliki broj manifestacija koje su prevazilazile nacionalne okvire a među kojima su brojni koncerti svetskih izvođača, svetska i evropska sportska prvenstva kao i na strategiji promene imena Arene u okviru prvog postupka za Naslovnog sponzora jednog objekta realizovanog u Srbiji. Pre Arene, bila je u PR timu Univerzijade 2009. godine koji je nagrađen „PRiznanjem“, Društva za odnose s javnošću, i na poziciji PR Menadžera filmske distributerske kompanije Tuck gde je vodila kampanje za filmove domaćih produkcija i primarno, za ostvarenja najvećih svetskih filmskih studija među kojima su Warner Bros, Pictures, 20th Century Fox, Columbia Pictures, a bila je zadužena i za organizaciju filmskih revija i festivala.    

 

Melinda Marinović    

Melindu možete kontaktirati na  melinda.marinovic@sam.org.rs u vezi sa Vašim pravima i obavezama kao člana, plaćanjima ka SAM-u, uplatama članarina i drugim administrativno-finansijskim pitanjima.

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Melinda Marinović je rukovodilac kancelarije, zadužena za administraciju, finansije i logističku podršku sprovođenju programskih aktivnosti Asocijacije. Formalno obrazovanje stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijska usavršavanja.  

   

Milica Mihajlović 

Milicu možete kontaktirati na milica.mihajlovic@sam.org.rs u vezi sa statusom kompanijskih sponzorstava, primene brendinga i realizacije SAM-ovih događaja za promociju kompanija, kao i u vezi sa radom radne grupe za mlade  

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

 Milica Mihajlović je koordinator za marketing i programe za mlade - u Izvršnoj kancelariji stara se o marketing poslovima u okviru svakodnevnog funkcionisanja Asocijacije i poslovima organizovanja internih i eksternih aktivnostii Asocijacije. U koordinaciji sa Operations Manager-om, realizuje događaje i aktivnosti Asocijacije i učestvuje u unapređenju istih. Koordinira programima SAMa koji su usmereni na mlade. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za medijske studije. Master studije završila na Fakultetu političkih nauka, Odsek za međunarodne studije.    

 

Miloš Milivojević 

Miloša možete kontaktirati na milos.milivojevic@sam.org.rs sa svim opštim pitanjima i informacijama u vezi sa SAM-om.

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Miloš je Program Associate - zadužen za administrativnu, logističku i programsku podršku u sprovođenju aktivnosti i svakodnevnom funkcionisanju Asocijacije. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodni odnosi. Alumnista je Beogradske otvorene škole.