Home  ::  Aktuelno  ::  Aktivnosti  ::  Radni doručak - prezentacija treninga SAM Akademije

30. 11. 2011

Radni doručak - prezentacija treninga SAM Akademije

Na izuzetno posećenom radnom doručku posvećenom SAM Akademiji predstavilo se osam renomiranih kompanija: Adizes, Advance Response International, Cotrugli Business School, Eagle's Flight, EDGE, PWC, Represent Communication i Skills.

SAM Akademija je namenjena menadžerima različitih nivoa: od linijskih, preko direktora sektora do izvršnih i generalnih direktora kompanija, kao i vlasnicima ili budućim vlasnicima malih, srednjih i velikih preduzeća. Na radnom doručku gore pomenute kompanije su svoje programe približili i predstavili članovima.

Ispred ADIZES kompanije, Zvezdan Horvat predstavio je program treninga - Kako upravljati promenama (u vođenju kompanije) i vremenom (ličnim), kao i način kako unaprediti procese i same procedure u firmama.


U predstavljanju ADVANCE RESPONSE INTERNATIONAL, predstavljen je program o načinu otkrivanja i prepoznavanja potencijala u firmama, kao i načinima kojima se utiče na promenu zaposlenih, a sve u cilju postizanja značajnih rezultata, kako za pojedinca tako i za samu firmu. Takođe, obezbeđuju razvojne programe za sve hijerarhijske nivoe organizacije u firmama.


COTRUGLI BUSINESS SCHOOL pokriva sve nivoe edukacije od mlađeg do senior menadžmenta, u kome je apsolutno pokriven širok spektar svih funkcionalnih područja, u cilju izoštravanja opštih menadžerskih veština. Programi su prilagođeni poboljšanju međuljudskih veština, kako bi im pomogla kao menadžerima i timskim igračima. Predavači su iskusni stručnjaci, a grupe polaznika formiraju manje grupe, što je prikladnije za samu edukaciju.


Program EAGLE'S FLIGHT predstavio je Saša Ljuboja, u kome je pozvao kompanije na zajedničku saradnju. U predstavljanju svog rada, naglasio je mogućnost korporativnih edukativnih programa, seminara, konferencija, team building manifestacija. Programi ove kompanije svode se na razvoj i poboljšanje tima zaposlenih sa jasnim i jedinstvenim ciljevima, na maksimalnom korišćenju ličnog i kompanijskog resursa, kao i na primeni usko specijalizovanih programa.


Kompanija EDGE pod rukovodstvom Nenada Paunovića, sarađuje sa uspešnim kompanijama i pruža način kako unaprediti izuzetnu vrednost i ostvariti održiv i profitabilan rast. Uz primenu predstavljenog Value innovation treninga, dobija se odličan menadžment alat za unapređenje unutrašnjih procesa, biznis modela i proizvoda, kao i za rešavanje poslovnih izazova.


U okviru programa PWC Akademije, Miro Smolovic, informisao prisutne da PWC Akademija funkcioniše u 28 zemalja Evrope. Edukacije su moguće gotovo na svim jezicima, a dizajnirane su za ljude gotovo svih zanimanja i obrazovnih profila. Standardni program obuke deli se na tehničke veštine i znanja (zaposleni iz oblasti finansija, porezi, upravljanje projektima), veštine lične efikasnosti (menadžment veštine i soft skills), kao i međunarodne profesionalne kvalifikacije ( ACC, CIA, PMP).


U okviru programa REPRESENT COMMUNICATION, Bora Miljanovic je predstavio treninge medijskog nastupa, Londonsku školu za odnose sa javnošću, Školu digitalne komunikacije, treninge". Prodajne veštine i alati","Lični razvoj menadžera i timski rad", „ Krizno komuniciranje", „Prezentacijske veštine" i mnogi dr.


SKILLS kompanija je ove godine napunila 15 godina poslovanja na trzištu Srbije. Na čelu sa Draganom Đorđevicem i timom iskusnih stručnjaka, treninzi su održani u preko 187 kompanija, sa preko 30.000 polaznika. Njihovi treninzi započinju saradnjom sa HR managerom, kao i samim polaznicima, postavljanju programa, realizaciji, evaluaciji i daljem praćenju učesnika. Grupe polaznika su od 8-12 ljudi, u kome se primenjuje metode pitkog, proverenog i primenljivog načina treninga.

Fotografije sa ovog radnog doručka možete pogledati ovde, dok video prilog možete pogledati na ovom linku