Home  ::  Aktuelno  ::  Aktivnosti  ::  Radni doručak “ Medijacija u privredi”

27. 02. 2012

Radni doručak “ Medijacija u privredi”

U ponedeljak 27.februara 2012.godine u prostorijama SAM-a održan je prvi radni doručak u ovoj godini na temu "Medijacija u privredi", u saradnji sa našim članom Vladanom Simeunovićem iz Advokatske kancelarije Simeunović-Ikonović-Isailović i Blažom Nedićem iz Partnera za demokratske promene.

Interesovanje za ovu temu je bilo izuzetno a prisutni članovi su se upoznali sa prednostima procesa medijacije, u kome treće nepristrasno i neutralno lice, medijator, usmerava komunikaciju između strana u sukobu i koristeći posebne metode i veštine, pomaže u pregovorima. Krajnji cilj je postizanje obostrano prihvatljivog sporazuma.

Gosti - uvodničari radnog doručka su prisutnima predstavili prednosti korišćenja medijacije u rešavanju korporativnih sporova, prevenciju i rešavanje sporova u odnosima između zaposlenih, kao i između zaposlenih i poslodavaca, između privrednih subjekata, kao i na ulogu advokata i zastupnika privrednih društava u medijaciji.

Kroz izlaganja advokata Simeunovića, predstavljena je uloga advokata u medijaciji, u kome se advokat brine o svom klijentu tokom celog procesa, predlaže izbor medijatora, savetuje klijenta tokom medijacije, sastavlja sporazum i postupak izvršenja.
Blaža Nedić, advokat, medijator, iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, upoznao je prisutne sa mogućnostima korišćenja medijacije u privredi kroz primere rešavanja privrednih sporova, ali i kroz primere rešavanja sporova na radnom mestu.
Gost predavač bio je i Budimir Mrdović, advokat, medijator , koji je predstavio primenu medijacije u postupku stečaja.
Srđan Topalović, IFC konsultant, je prisutnima prikazao primenu medijacije u građevinarstvu i naveo primere u praksi, u kome su uspešno rešeni mnogobrojni sporovi.

Uz diskusiju sa prisutnim članovima predstavljena su i rešenja predviđenja u predlogu novog Zakona o medijaciji, kao i primeri značajnih prednosti i ušteda koje privredna društva mogu da ostvare koristeći ovaj metod vansudskog rešavanja sporova
U zaključnoj reči Blaže Nedića, podvučena je uloga medijacije u kome SVI dobijaju, jer se na ovaj način uspešno kontrolišu, obe strane u postupku.

Fotografije sa događaja možete pogledati na ovom linku.


Partneri
Svica
Simeunovic
 

Radni doručak je organizovan uz podršku ambasade Švajcarske u Srbiji.