Home  ::  Aktuelno  ::  SAM u medijima  ::  Prvi Okrugli sto u saradnji sa CIPE - Konkurentnost srpske privrede, izazovi i mogućnosti

20. 10. 2008

Prvi Okrugli sto u saradnji sa CIPE - Konkurentnost srpske privrede, izazovi i mogućnosti

20-10-2008 Danas
20-10-2008 Ekonomist magazin
21-10-2008 Politika i Večernje novosti
21-10-2008 Večernje novosti
22-10-2008 Biznis magazin