Aktivnosti

12.10.2021.

POSTANI ČLAN

RADNI DORUČAK SA KOMPANIJOM AIGO BUSINESS SYSTEMS NA TEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

Radni doručak sa kompanijom Aigo Business Systems, održan je uživo u SAMu, u utorak 12.10.2021. Mihajlo Canić, Team Manager for Digital Business Automation, pojasnio je šta su elektronske fakture, šta predviđa novi zakon, koji korak dalje je učinjen da se redefiniše šta je e- faktura i šta su sistemi upravljanja.  


Prema novom zakonu o elektronskom fakturisanju, od 2022. godine celokupna privreda i javni sektor imaju obavezu da koriste elektronske fakture. Cilj je potpuno ukidanje papirnih faktura, uz punu automatizaciju dostavljanja.
Novi zakon propisuje format elektronske fakture kao tekstualnog fajla u XML formatu, propisani su načini i obaveze razmene, učesnici u ovim procesima, ali i obaveza čuvanja XML formata 10 godina.
Najvažniji pojmovi u zakonu su subjekt javnog sektora, subjekt privatnog sektora (obveznik PDV), sistem elektronskih faktura, informacioni posrednik, centralni informacioni posrednik.
Subjekti privatnog sektora imaju opcije ručnog slanja i prijema elektronskih faktura direktnim korišćenjem sistema elektronskih faktura, automatizovano slanje i prijem elektronskih faktura direktnim korišćenjem sistema elektronskih faktura kao i automatizovano slanje i prijem korišćenjem informacionog posrednika. 

Ručno slanje i preuzimanje elektronskih faktura: korisnik pristupa sistemu (portalu) i direktno šalje (unosi) izlaznu fakturu ili preuzima (prihvata) ulaznu fakturu.
Automatizovano slanje i preuzimanje putem integracije sistema: korisnik kreira fakturu u svojoj finansijskoj aplikaciji, koja kroz integraciju automatski šalje fakturu na portal.
Automatizovano slanje i preuzimanje preko informacionog posrednika: korisnik kreira fakturu u svojoj finansijskoj aplikaciji, koja kroz integraciju sa informacionim posrednikom automatski šalje fakturu na portal.
Uloga informacionog posrednika je između ostalog, u izvođenju potrebnih integracija i prilagođenja sistema, korisničkoj podršci, uslugama čuvanja u skladu sa zakonom i punoj odgovornosti za prijem, dostavu i čuvanje, u skladu sa zakonom. Koristi koje donosi e-faktura su smanjenje direktnih troškova rada sa papirnim fakturama, umanjenje rizika poslovanja, ubrzanje procesa prijema i slanja računa, smanjenje vremena koje zaposleni troše.

Gospodin Canić je sa prisutnima podelio i demo prikaz korišćenja sistema elektronskih faktura sa AIGO rešenjem preko predviđenih načina prijave na potralu za elektronsku identifikaciju portala Euprave kao i testimonials MK Grupe koja već koristi AIGO softverska rešenja za upravljanje ulaznih i izlaznih faktura.

 

Svi prisutni su imali priliku da se počaste uz specijalitete Zlatiborca, prijatelja Radnog doručka.