Aktivnosti

13.09.2022.

POSTANI ČLAN

Radni doručak sa kompanijom Schneider Electric na temu „Digitalne inovacije na ivici i izazovi koje nose”

Na radnom doručku, održanom 13. septembra u organizaciji Srpske asocijacije menadžera, Dušan Ćirić, Product Application Engineer - Secure Power iz kompanije Schneider Electric razgovarao je sa okupljenim članovima o tome da je važan deo u lancu obezbeđivanja neprekidnosti usluga i poslovanja, igra dobro isplanirana i bezbedna IT infrastruktura.

EDGE, novi digitalni i električni svet u kojem su rešenja digitalna, održiva, integrisana, bezbedna i inteligentna. Digitalna transformacija i inovacije se znatno ubrzavaju, na primer, u zdravstvu imamo robotizovane operacije, digitalno zdravstvo, daljinsko praćenje pacijenata, u hotelijerstvu online check in, pristup bez ključa, u maloprodaji Connected store, Walk out-checkout.

Lokalni Edge data centri su geografski distribuirane IT infrastrukture koju čine šasije / prostori / objekti, kako bi omogućili povezivanje krajnjih tačaka na mreži.

Hibridni IT je kompleksan i ima svoje izazove.  Regionalni Edge podrazumeva veliku obradu i skladištenje podataka, locirana u centralnim i urbanim oblastima. Lokalni Edge podrazumeva obradu i čuvanje podataka na samom izvoru (gde se generišu i koriste).

Regionalni Edge postaje manje kritičan a lokalni edge je više kritičan.

Da bi odgovorili na izazove složenosti i neefikasnosti, Edge data centri koji su raspoređeni u velikom obimu zahtevaju daljinsko praćenje i upravljanje korišćenjem veštačke inteligencije, bolju efikasnost, isplativo servisiranje, poboljšanu standardizaciju i integraciju.

Kako su naši podaci odvojeni od podataka drugih klijenata? EcoStruxure IT je rešenje za više zakupaca i ograničava pristup korisnika duž sistemima.

Bezbedno prijavljivanje sa politikom lozinke i višefaktorskom autentifikacijom

  • Sve sesije se prave sa digitalno potpisanim JWT tokenima prema RFC-7519
  • Identitet korisnika je deo potpisanog JWT i ne može se promeniti da bi se pristupilo drugom zakupcu
  • Kada bilo koji korisnik pristupa podacima, ID organizacije se koristi za ograničavanje pristupa svim sistemima
  • Svi podaci o klijentima su označeni ID-om korisnika
  • Svaki pristupom podacima potvrđuje se da ID klijenta odgovara JWT tokenu
  • Svi logovi i metrike su anonimni

Kao zaključak Dušan je istakao da su  ključne tačke primene Edge Computing-a: isplativost, bezbednost, kontinuitet poslovanja, standardizacija, brza implementacija, nadgledanje.