Međunarodna saradnja

23.11.2015.

POSTANI ČLAN

Formirana Asocijacija menadžera Jugoistočne Evrope

U Podgorici je 19. novembra doneta odluka o formiranju Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope AMSEE, na inicijativu Asocijacije menadžera Crne Gore. Odluku o formiranju su uz podršku Evropske konfederacije menadžera CEC i Evropske menadžment asocijacije potpisali Konstantinos Lambrinopoulos, predsednik Grčke Asocijacije, Esad Čolaković, menadžer Hrvatskog udruženja menadžera i preduzetnika, Milan Petrović predsednik Srpske asocijacije menadžera i Budimir Raičković, predsednik Asocijacije menadžera Crne Gore.

 

Novoformirana Asocijacija će delovati na principima koji su postavljeni u dokumentu platforme zajedničkog delovanja pod nazivom: „Podgorička inicijativa za bolji i uspešniji region“.

 

Za koordinatora predsedništva AMSEE izabran je gospodin Budimir Raičković, predsednik Asocijacije menadžera Crne Gore. Gospodin Raičković je naglasio da će AMSEE poseban akcenat staviti na osnaženju i stvaranju svojevrsne ujedinjene, koordinisane i organizovane mreže menadžerskih organizacija zemalja regiona kroz promociju razvoja liderskih i menadžerskih veština i znanja, kao i kontinuiranom ulaganju u ljudske resurse koji predstavljaju osnovnu pretpostavku za dalji društveni i ekonomski razvoj regiona.

 

Predsednik AMM-a smatra da ovakve organizacije menadžera u svojim državama daju doprinos održivom ekonomskom razvoju, većem broju novih radnih mesta, poboljšanju standarda građana i društvenom i demokratskom prosperitetu svojih zemalja.

 

Crna Gora dobila organizaciju Prvog Evropskog kongresa lidera

Evropska konfederacija menadžera CEC i Evopska menadžment asocijacija EMA u saradnji sa AMM će 2. i 3. juna 2016. godine u Crnoj Gori organizovati prvi Evropski kongres lidera. U Asocijaciji smatraju  da ovaj  gest daje podstrek pomenutoj inicijativi, ali i poruku svim organizacijama menadžera u regionu da su ovakvi potezi i njihova delovanja od velikog interesa za Evropu, jer iz geografske perspektive gledano ovaj region još uvek nedostaje da se upotpuni Evropska unija.

Asocijacija menadžera Crne Gore