Međunarodna saradnja

26.11.2018.

POSTANI ČLAN

Održana izborna Skupština asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope (AMSEE)

U Zagrebu je održana izborna Skupština Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope (AMSEE), na kojoj je trogodišnji mandat predsednika ove značajne regionalne poslovne organizacije i inicijative poveren dosadašnjem predsedniku Budimiru Raičkoviću.

Skupština Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope donela je i odluku o izboru članova Predsedništva u čiji sastav su, pored novoizabranog predsednika, ušli:

Stanka Pejanović – Srbija (SAM), Esad Čolaković i Branimir Mulidža – Hrvatska (CROMA), Maja Ristova i Zoran Vitanov – Makedonija (MAM) i Vladimir Subotić – Bosna i Hercegovina (AMBIH).

Za generalnog sekretara izabrana je Anđela Radosavović, izvršna direktorka Asocijacije menadžera Crne Gore.

U cilju snaženja zajedničke regionalne organizacije, doneta je i odluka o formiranju Upravnog odbora u čiji sastav će ući najeminentniji predstavnici biznisa iz čitavog regiona, na predlog organizacija članica. Svaka organizacija članica će imati mogućnost da predloži po pet članova UO.

Izbor Raičkovića na čelnu funkciju i podrška svih organizacija osnivača, predstavlja veliko priznanje Asocijaciji menadžera Crne Gore, njenom rukovodstvu i članstvu za napore koje čine u povezivanju i jačanju poslovne saradnje na ovim prostorima