Međunarodna saradnja

16.11.2017.

POSTANI ČLAN

Sastanak predstavnika Srpske asocijacije menadžera i Asocijacije menadžera Crne Gore

U prostorijama Srpske asocijacije menadžera, održan je sastanak Asocijacije menadžera Crne Gore i Srpske asocijacije menadžera.

Sastanku su prisustvovali predsednica SAM-a Stanka Pejanović i članovi UO SAM-a Jasmina Knežević, Melanija Pavlović i Dragan Popović, dok su ispred AMCG sastanku prisustvovali Budimir Raičković,predsednik AMCG i Anđela Radosavović, izvršna direktorka.

Tema sastanka bila je unapređenje bilateralne saradnje ove dve asocijacije, regionalna saradnja na prostoru Zapadnog Balkana i JIE, kao i predstojeći sastanak predsedništva Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope (AMSEE), čiji je i SAM član i potpisnik protokola o saradnji.  

Sastanak predsedništva AMSEE zakazan je za 30. novembar u Zagrebu i kao tačke dnevnog reda naći će se razmatranje prijema novih članova u predsedništvo AMSEE, analiza rada kroz pojedinačne aktivnosti članica kao i razmatranje ključnih aktivnosti za 2018. godinu.

Na sastanku je još jednom potvrđena orjentacija asocijacija menadžera na profesionalni razvoj menadžera i afirmaciju menadžerske struke, unapređenje privrednog ambijenta i promociju ekonomske saradnje kako između Srbije i Crne Gore tako i u regionu. Dogovoreno je da će ove dve asocijacije u narednom periodu tešnje sarađivati kroz razmenu informacija, međusobnu podršku i poslovno povezivanje menadžera.