SAMIT 100 Biznis lidera jugoistočne Evrope

22.01.2015.

POSTANI ČLAN

Četvrti godišnji SAMIT100 biznis lidera 2015. godine u Sloveniji

Upravni odbor SAMIT100 biznis lidera regiona održao sastanak u Ljubljani

Upravni odbor Samita 100 biznis lidera jugoistočne Evrope sastao se juče u Ljubljani i dogovorio da se četvrti godišnji skup održi sredinom 2015. godine u Sloveniji. Dogovoren je i detaljni plan aktivnosti realizacije dogovorenih obaveza koje su biznis lideri preuzeli na sebe na trećem godišnjem skupu održanom u julu 2014. godine u Cavtatu a u cilju dalje poslovne integracije na ovim prostorima i stvaranja boljih privrednih i životnih uslova u regionu.

Članovi UO su razgovarali o konkretnim inicijativima koje su pokrenute na ovogodišnjem skupu u Cavtatu a kojem su prisustvovali i predsednici zemalja u regionu. Dogovoreno je da se o tim temama i vrlo konkretnim predlozima saradnje nastavi dijalog sa izvršnim vlastima u regionu ali i sa Evropskom komisijom. Oformljene su radne grupe koje će voditi dijalog sa Evropskom komisijom ali i sa Nordijskim savetom radi uspostavljanja čvršće saradnje sa regionalnom inicijativom koja povezuje zemlje Skandinavije radi prenošenja iskustava i znanja.

Na sastanku u Ljubljani, Upravni odbor je doneo odluku da novi predsednik UO bude Iztok Seljak, Hidria, predsednik poslovodnog odbora u skladu sa dogovorom da predsednik bude iz zemlje domaćina godišnjeg susreta. Dosadašnji predsednik UO Damir Kuštrak, Agrokor, izvršni potpredsednik, će preuzeti ulogu potpredsednika Upravnog odbora Samit100.

Upravni odbor Samita100 biznis lidera čine Milan Petrović, Srpska asocijacija menadžera (SAM), predsednik, Bojan Radun, SAM, predsednik Upravnog odbora, Dragica Pilipović Chaffey, SBB, CEO i SAM, potpredsednica, Jelena Bulatović, SAM, izvršna direktorka, Maja Piščević, AmCham, izvršna direktorka, Franjo Bobinac, Gorenje, generalni direktor, Iztok Seljak, Hidria, predsednik poslovodnog odbora, Sonja Šmuc, Združenje Manager, izvršna direktorica, Duško Knežević, Atlas Grupa, predsednik,Živko Mukaetov, Alkaloid, generalni direktor, Damir Kuštrak, Agrokor, izvršni potpredsednik, Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca, izvršni direktor, Amer Bukvić, BBI banka Sarajevo, direktor, Eldin Hadžiselimović, ASA Holding Sarajevo, član Uprave i Meli Ramušović, Atlas Fondacija, direktorka. Sastanku UO su prisustvovali i Janko Medja, NLB banka, predsednik Uprave iJelena Radulović, Alba Partners, partner i programski direktor SAMIT100.

Samit100 biznis lidera je inicijativa pokrenuta 2011. godine od strane Srpske asocijacije menadžera, Hrvatske udruge poslodavaca i Združenja manager Slovenije a ubrzo je podršku pružila i Atlas Fondacija. Osnovni cilj ove inicijative najuglednijih biznis lidera regiona je da se pronađu sinergije privreda u regionu i da se kroz partnerstva i intenzivnu saradnju, unapredi konkurentnost regiona kroz privlačenje stranih direktnih investicija i nastupe na trećim tržištima a što bi sve zajedno trebalo da rezultira boljim uslovima poslovanja i generalno životom svih gradjana regiona. Identifikovane oblasti u kojima je moguće zajedničkim radom postići konkurentsku prednost regiona su hrana, energetika, informacione tehnologije, turizam, građevinarstvo, zdravstvo i farmaceutika i saobraćaj i logistika.

Prvi godišnji skup održan je u oktobru 2011. godine u Aranđelovcu, drugi u hotelu Splendid u Bečićima u maju 2013. godine a treći ove godine u julu u Cavtatu.