10 odsto popusta na programe MŠM-a

Svi članovi SAM-a ostvaruju popust od 10 odsto na 3 programa Mokrogorske škole menadžmenta.


Datum: 17.Mar.2015


 

Ponašanje potrošača

23-27. mart 2015, Kampus Mokra Gora

Polaznici će kroz ovaj program usvojiti sistem za bolje donošenje odluka, sistem koji je baziran na najvažnijoj osobi u borbi za opstanak – potrošaču. Sistem pokriva sve kritične tačke na kojima poslovni čovek treba da postavi pitanja o potrošaču – klijentu (i uvaži kompleksnost) kako bi doneo dobru poslovnu odluku.

 • Šta je ponašanje potrošača i zašto bi o tome trebalo da vodimo računa?
 • Pshihologija potrošača: vrednosti i sistem vrednosti, učenje, razumevanje i memorija potrošača, motivacija i emocije kao pokretači ponašanja, ličnot i životni stilovi & case study (kako spoznajemo psihologiju potrošača i kako to znanje da upotrebimo)
 • Potrošač u okruženju: stavovi i promene stavova, potrošačka kultura i uticaj grupe, uticaj različitih situacija u procesima potrošnje & case study (kako spoznajemo uticaj okruženja i kako to znanje da upotrebimo)
 • Potrošač vs Kupac: donošenje odluka o kupovini; Zašto je Shopper Marketing HOT TOPIC u svim tržišno orijentrisanim kompanijama – kako ga primeniti?
 • Više od potrošnje: od potrošnje, preko zadovoljstva do lojalnosti; odnos sa potrošačima
 • Istraživanja u marketingu – kako saznajemo i kako upotrebljavamo ono što smo saznali (šta mogu sam, a za šta mi treba pomoć stručnjaka)

Link za prijave: http://msm.edu.rs/srednji-menadzment/prijava-srednji-menadzment/

Inovacije u lancu vrednosti

15-16.april 2015, Kampus Beograd

Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo uspeli da angažujemo Vladimira Krasojevića, direktora izvrsnosti usluga klijenata u Karlsbergu (Švajcarska), koji će tokom dvodnevnog seminara, predstaviti konkretne primere iz prakse najvećih svetskih korporacija i studije slučaja vodećih konsultantskih firmi o prioritetima i oblastima unapređenja poslovanja.

Teme:

 • Value Chain Management kao model poslovanja preduzeća i njegovog poslovnog okruženja
 • Osnove Lean Management-a
 • Dijagnostika poslovanja kroz „Value Chain Analizu“: Praktični pristup na terenu
 • Inovacija poslovanja
 • Upravljanje promenama
 • Strateški razvoj „Value Chain Managementa“

Link za prijave: http://msm.edu.rs/srednji-menadzment/prijava-srednji-menadzment/

Prodajni menadžment

20-24.april 2015, Kampus Mokra Gora

Program je namenjen svima koji se bave prodajom više godina, i koji su u prilici da vode prodajni tim i velike kupce, a nalaze se na pozicijama srednjeg menadžmenta: tim lidera prodaje, menadžera prodaje, supervizora, direktora prodaje… Ili se pripremaju za sličnu poziciju.

Teme:

 • Uticaj prodaje na savremeno okruženje
 • Kako unaprediti komunikaciju
 • Primena principa uticaja u svakodnevnoj komunikaciji
 • Psihološki profil kupaca
 • Ključni kupci (pojam, kriterijum za selekciju, analiza potreba ključnih kupaca)
 • Veština pregovaranja u prodaji
 • Neverbalna i paraverbalna komunikacija
 • Praktičan prezenterski rad
 • Kako voditi prodajni tim? (stilovi vođenja)
 • Stimulacija i motovacija prodajnog tima
 • Zaključivanje prodaje i početak uspešne saradnje (nema prodaje bez naplate)

Link za prijave: http://msm.edu.rs/srednji-menadzment/prijava-srednji-menadzment/

 

Sponzori