Business Intensive Special (BIS) seminar za menadžere i preduzetnike

Seminar za menadžere i preduzetnike održaće se 16. i 17.septembra 2017.godine u hotelu 88 Rooms, u Beogradu. Za sve članove SAM-a obezbeđen je popust od 20%


Datum: 07.Aug.2017


BIS je program obuke za menadžere i preduzetnike, čiji je cilj da opremi preduzetnika/menadžera mentalnim tehnikama, u cilju većeg korišćenja mozga i kontrole stresa. Tehnike su krajnje praktične, jednostavne i efektivne u:
‐ svakodnevnom postizanju ciljeva,
‐ kontroli stresa,
‐ rešavanju problema,
‐ promeni ograničavajućih navika,
‐ dobijanju potrebnih informacija.

Program će se održati u obliku dvodnevnog seminara, a predavač će biti Dragan Vujović. Dragan Vujović (www.draganv.com) je kreator sistema Top mentalnog treninga (Top Mental Training ‐ www.topmentaltraining.com). Sistem obuhvata mentalne tehnike koje omogućavaju ljudima da poboljšaju život koristeći najviše neiskorišćeni resurs, svoj mozak. 

U cenu programa su uračunati: organizacija opisanog programa, radni materijal, priručnik, dva ručka (u subotu 16.09. i nedelju 17.09.). U cenu nije uračunat PDV.

Prijave za seminar možete poslati na adresu office@businessexcellence.rs

Svaki učesnik BIS‐a dobija priručnik, u kojem su sadržane sve naučene tehnike, postupci i principi. Učesnici BIS‐a će sa seminara otići potpuno opremljeni za svaku životnu situaciju u smislu tehnika većeg korišćenja svog mozga. 

Business Excellence Group svim klijentima daje 100% garanciju zadovoljstva. U slučaju da klijenti nisu zadovoljni kvalitetom programa u  organizaciji, novac za usluge biće vraćen u potpunosti.

 Više o programu i sadržaju:

 

Sponzori