Da li je Vašoj kompaniji potreban Chief Visionary Officer?


Datum: 28.Aug.2023


Aleksandar Milinčić je direktor kompanije Vega IT LAMBDA sa višegodišnjim iskustvom u IT sektoru. Deset godina je proveo kao softver developer u različitim kompanijama, učestovao je u osnivanju četiri kompanije u Nišu uglavnom ih gradeći od nule, uradio je i više od 1.000 intervjua za različite tehničke i netehničke pozicije. Rado je mentor mnogim projektnim i digital marketing menadžerima, a svoje znanje i iskustvo voli da deli i preko brojnih autorskih tekstova.

Da li je CVO nova pozicija koju bi kompanije trebalo da uvedu, pročitajte šta misli Aleksandar.

Da li je Vašoj kompaniji potreban Chief Visionary Officer?

Svet koji nas okružuje se neprestano menja, menjajući i paradigmu poslovanja, dok se tempo promena eksponencijalno ubrzava. Način na koji usvajamo nove tehnologije i prilagođavamo im se u ulogama pružaoca usluga, proizvodjača i korisnika, daleko nadmašuje ono što se događalo pre 10, 20 ili 50 godina.

Ljudi očekuju brze promene.

Da bismo uspeli u poslu, brzina promene u organizaciji se takođe mora povećati.

Verovatno nema izvršnih direktora koji nisu svesni ove činjenice. Samo da se podsetimo još jednom kako je bilo nekada, i kako je sada:

Telefon je 50 miliona korisnika dostigao za 50 godina.

Pokemon Go je dostigao 50 miliona korisnika za 19 dana.

Ključ održivosti organizacije je negovanje kulture promene u njoj.

Smrtna presuda budućnosti neke kompanije se ispisuje rečima - ‘Ali mi smo ovako radili godinama’.

Ko Vam može pomoći da razumete važnost promene, da pronađete neki novi vetar za jedra vašeg biznisa? Osveženje na pozicijama Izvršnog direktora (CEO), direktora za digitalne tehnologije (CDO), direktora ljudskih resursa (HR)?

Pa pre svega neko ko poseduje infinite mindset.

Infinite mindset vs finite mindset

Bacimo pogled na tipičan organizacioni dijagram (organizational chart) i pokušajmo da dodelimo odgovarajući nivo beskrajnog, neograničenog (infinite) načina razmišljanja svakoj poziciji i ulozi.

Prva stvar koju primetimo dok se penjemo uz organizaciono stablo jeste da se odnos beskrajnog/konačnog načina razmišljanja povećava. Verovatno većina zainteresovanih stakeholdera i članova upravnog odbora želi da to bude tako. Na kraju imamo nivo izvršnih direktora (C level) gde se nadamo da ćemo imati 70%, 80% infinite mindset-a.

Postoji li mogućnost da se formira pozicija sa 95-100% takvog ni sa čim sputanog uma? Sa pozicijom Chief Visionary Officer-a(CVO), možda je moguće.

S druge strane, čak i na dnu organizacionog dijagrama, ima smisla imati uloge sa barem 10% “beskrajnog načina razmišljanja”. Zašto? Poželjno je čak i za najtrivijalniji i repetativni posao da se izvršava sa određenom svesti da je rezultat tog rada vidljiv u barem dve ravni. Prvi nivo je jednostavan, dobro izvršenje zadatka daje odmah vidljiv pozitivan rezultat. Delovanje u drugoj ravni je znatno uticajnije, ali i mnogo manje vidljivo u trenutku izvršenja. Pozitivni rezultati u ovoj ravni se ne mogu videti brzo, kao što se ni negativni efekti ne mogu videti brzo.

Uzmimo na primer kompaniju koja proizvodi mobilne telefone.

Kompanija ima u ponudi model koji je jedan od najboljih na tržištu.

Ali, osim u istraživanje i razvoj, i prozvodnju, kompanija uopšte ne ulaže u podršku korisnicima.

Smatra da to nije kritični sektor.

Korisnici nisu zadovoljni.

Vreme odziva je predugačko, osoblje u podršci ne pokazuje minimalno razumevanje za probleme korisnika.

Čak i kad suštinski postoji razumevanje i želja da se pomogne, verbalna i neverbalna komunikacija zaposlenih u ovom odeljenju ne prenosi pravu poruku.

Uticaj ovakve službe podrške je izuzeno negativan.

Iako komunikacija u službi podrške ne predstavlja veliki deo proizvodnog procesa, celokupno poslovanje zavisi od “customer support”-a, kao i kvaliteta tog servisa.

Zato osoblje za podršku korisnicima osim savršenog servisa, mora da poseduje i tih minimalnih 10% “infinite mindset”-a, koji će pomoći da se korisnik oseća posebno, da se korisnik zadrži.  Svest da njihov posao nije samo obavljanje telefonskog poziva, ili preuzimanje uređaja je neophodna kako bi se izgradilo nešto mnogo važnije, nešto što možda i nadživi i njih. Brend koji može da odoli čestim promenama na tržištu.

Da li svi izvršni direktori treba da razumeju Bilans stanja?

Verovatno ne. Direktor za informacione tehnologije (CIO) može možda i da funkcioniše bez toga.

A CEO?

Da li je važnije da razume Bilans stanja ili da ima kapacitet da osmisli viziju razvoja kompanije?

Kako odlučiti šta je važnije?

Obično u savremenom svetu nema previše ljudi koji imaju obe veštine.

Još je manje onih koji imaju dovoljno vremena da pokriju obe teme.

Možda je pravo rešenje uspostavljanje pozicije CVO u vašoj organizaciji.

Razmislite o tome!

Ta uloga će biti čuvar vizije i konačna instanca odlučivanja da li će neki trošak, ili trenutni gubitak/žrtva doneti dugoročne (možda čak i “infinite”) rezultate.

Tražite osobu sa snažnom željom da živi san ili ga pretvori u istinu.

Da, “finite mindset”  je važan, ali to je samo skelet. Njegovo postojanje je opravdano samo u vezi sa nečim večnim poput beskrajnog mentalnog sklopa (“infinite mindset”).

Kako regrutovati CVOa?

Koje ključne veštine treba tražiti za ulogu CVOa?

Culture influencer:

Gradi kredibilitet i poverenje širom organizacije kako bi podstakao promene izazivanjem na megdan konvencionalnog razmišljanja;

Povećava koordinaciju između različitih funkcija i smanjuje ponavljanje;

Thought Leader:

Osoba čiji je pogled na svet, čiji su stavovi lako prihvaltjivi drugima. Osoba koja zna da usadi veru u ostvarivost zajedničkih ciljeva.

Uspostavlja dijalog o vrednostima i težnjama razbijanjem funkcionalnih barijera, gradeći saradnju i stratešku viziju koja jača i pojačava glas vizionara.

Potrebno je da CVO razume važnost sledećih stubova uspešnog biznisa i mere koje se moraju preduzimati:

Održivo poslovanje (Sustaining our Business): CVO mora da vidi dalje, da razume dublje. Da nazire održivost biznisa i izazove, da predlaže ulaganja koja će dugoročno biti isplativa, i potencijalno “game changer”-i.

Održiv brend (Sustaining our Brand): Neprekidan rad na brendu, njegovom integritetu, kvalitetu i autentičnosti.

(Sustaining our People): Bori se sa svojim ljudima rame uz rame, razume izazove sa kojima se suočavaju, podrška u svakom trenutku. Naša kompanija su naši ljudi.

I na kraju, čime će se baviti CVO?

CVO će biti aktivno uključen u:

Strateško i godišnje planiranje

CVO vodi proces godišnjeg planiranja i razvija dugoročne strateške planove, ciljeve i taktike za kompletan portfolio brenda, osiguravajući usklađenost sa težnjama kompanije i vizijom osnivača, vlasnika i izvršnog direktora.

Planiranje strategije brenda

CVO u saradnji sa direktorom marketinga (CMO) razvija arhitekturu portfolija brendova, viziju i strategiju rasta, poslovne modele za razvoj proizvoda, optimizaciju proizvoda i usluga. Daje smer razmišljanja na osnovu saznanja o potrošačima; Ultimativno odgovoran za snagu brenda.

Definisanje temelja strategije

CVO tesno sarađuje sa osnivačima, vlasnicima i CEO-om, kako bi oživeo viziju i vrednosti; donosi strateške kreativne odluke povezujući saznanja o potrošačima i strategiju brenda kako bi usmeravao kreativni pravac za marketing i ponudu tržištu.

Definisanje puta za strategiju za korisnike i generisanje prodaje

U saradnji sa direktorom prodaje (CSO) i direktorom za marketing (CMO), CVO vodi prodajni tim u definisanju strategija za nastup prema korisnicima i sprovođenju strateških planova za rast tržišnog udela u ključnim kanalima, uz maksimizaciju i širenje na novim i postojećim tržištima.

Podržava upravljanje podacima i analizom

CVO obožava podatke i analize. Razume i tumači izvore podataka, tehnologiju i uvide, i zajedno sa direktorom za digitalne tehnologije (CDO) razvija delotvorne strategije za sticanje konkurentske prednosti i utvrđivanje novih segmenata imajući u vidu demografiju potrošača.

Liderstvo i razvoj sposobnosti

CVO inspirše, mentorše i razvija sposobnosti pojedinaca i timova promovišući individualne snage i timsku saradnju, usklađuje  timove oko implementacije strategija i donošenja odluka. Osnažuje lidere timova da unaprede i inspirišu svoje timove, rešavaju probleme i upravljaju konfliktima, sve to uz zabavu.

Izgradnja sposobnosti:

CVO kreira funkcionalne timove kako bi najbolje podržao jasan operativni model; osigurava da veštine tima za marketing evoluiraju zajedno sa evolucijom navika potrošača, tehnološkim i konkurentskim pejzažom. CVO anticipira barijere i prepreke na putu implementacije agilnog, fleksibilnost reagovanja na promene na tržištu. 

Sponzori