General Management Program, Modul B, 04-10. oktobar 2015, Kampus Mokra Gora

Više nego ikada su nam potrebni menadžeri koji umeju da definišu i sprovode poslovnu strategiju i planove čije ostvarenje donosi novu vrednost, menadžeri koji znaju da prepoznaju i iskoriste izvozni potencijal i obezbede stabilan razvoj svojih organizacija. Vrednost ovog programa ne oslikava se samo u stečenom znanju, već i u stvaralačkoj atmosferi, timskom duhu i veri da postoji viši cilj u poslu kojim se bave naši studenti.


Datum: 08.Sep.2015


Za sve one koji su propustili upis za prvi modul omogućili smo da se pridruže generaciji studenata 2015. koja je odslušala modul A održan na proleće ove godine.

Kome je namenjen program?

• Program je namenjen:
• Najtalentovanijim menadžerima kompanija, organizacija i institucija
• Menadžerima na pozicijama srednjeg nivoa koji se pripremaju za napredovanje ka ključnim menadžerskim pozicijama
• Menadžerima koji rade sa inostranim partnerima
• Vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća

General Management Program (GMP) je jedinstveni menadžment program koji priprema menadžere za uloge na direktorskom nivou i sa multidisiplinarnom odgovornošću. GMP unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvija sadašnje i buduće menadžere koji kao lideri promena doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih organizacija. Program je organizovan u dve modula, prolećni i jesenji, koje se održavaju u našem kampusu na Mokroj Gori.

Struktura Modula

Modul A:
• Upravljanje ličnošću 
• Veštine komunikacija 
• Javni nastup 
• Makroekonomija 
• Upravljanje promenama 
• Upravljanje karijerom Modul B:
• Poslovna strategija
• Finansije za nefinansiste
• Poznavanje potrošača
• Poslovna simulacija
Pohađanjem General Management Programa povezujete se sa preko stotinu menadžera, koji su od 2010. godine pohađali ovaj program, a koji su članovi GMP Alumni asocijacije Mokrogorske škole menadžmenta. Pridružite se šestoj generaciji studenata i razmenite svoja znanja i iskustva sa najtalentovanijim menadžerima u zemlji i regionu.
Link programa: http://msm.edu.rs/gmp/
Link za prijavu: http://msm.edu.rs/prijava-za-gmp/

Sponzori