Novi ciklus General Management Program Mokrogorske škole menadžmenta

Prvi deo programa održaće se od 9. do 15. oktobra 2016. Za članove SAM obezbeđen je popust od 10%.


Datum: 16.Sep.2016


General Management Program Mokrogorske škole menadžmenta jedinstven je program u regionu koji priprema menadžere iz domaćih i internacionalnih kompanija za vrhunske rukovodeće uloge koje nose veliku odgovornost. Kroz program se unapređuju znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvijaju novi lideri koji doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih kompanija.

Program traje 15 dana i obuhvata 12 celina u ukupnom trajanju od 110 sati. Održava se u novom kampusu Mokrogorske škole menadžmenta i pruža niz dodatnih vrednosti kao što su analiza HOGAN testa i testa Emocionalne inteligencije, Business Strategy Game – Simulaciji poslovne strategije, Career coach-u, Wellness coach-u, alumni grupi koja broji preko 130 alumnista i još mnogo drugih aktivnosti.

Svi predavači na General Management Program-u, pored dugogodišnjeg predavačkog iskustva, imaju i značajno iskustvo u praktičnom radu. Zbog toga je kompletan program baziran na konkretnim praktičnim primerima, vežbama, interaktivnom radu i studijama slučaja.

Novi ciklus Programa realizovaće se od 9. do 15. oktobra 2016. godine.

Svi članovi SAM imaju popust od 10% na cenu Programa. 

Sponzori