PwC Mini MBA program

Članovi SAM-a imaće priliku da pohađaju PwC Mini MBA program uz specijalni popust od 25%. Program će trajati ukupno 16 dana, 100 sati obuke.


Datum: 20.Jul.2017


PWC Mini MBA je program obuka koji je fokusiran na najvažnija poslovna znanja i veštine. Program polaznicima pruža jasniju sliku o organizacijama, njihovoj strukturi i metodologiji rukovođenja i znanje koje vredi i koje se može upotrebiti u svakodnevnom poslovanju.

Program je namenjen menadžerima iz svih segmenata i nivoa jedne organizacije, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i onima koji započinju sopstveni posao. Odvija se kroz 9 povezanih sesija sa temama koje polaznicima daju uvid u uspešno savremeno poslovanje.

Predavači su iskusni strani i domaći stručnjaci iz različitih oblasti, a predavanja i materijali su na engleskom jeziku.

PwC Mini MBA program traje ukupno 16 dana (100 sati obuke) i 2,5 sata za završni rad na temu studije slučaja. Predavanja će se održavati petkom (16-20h) i subotom (9-17h) u prostorijama PwC Akademije.

Raspored i sadržaj sesija

Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom - Termin održavanja: 06. - 07. oktobar 2017. godine

Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija - 13. – 14. oktobar 2017. godine

Sesija 3: Upravljanje ljudskim resursima - 20. – 21. oktobar 2017. godine

Sesija 4: Menadžerske veštine - 04. novembar 2017. godine

Sesija 5: Marketing - 17. – 18. novembar 2017. godine

Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje - 24. – 25 . novembar 2017. godine

Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment - 01. – 02. decembar 2017. godine

Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja - 15. - 16. decembar 2017. godine

Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem - 23. decembar 2017. godine

Završni rad - 28. decembar 2017. godine

 

Cena programa je 2200 evra + PDV. Rok za prijavu: 29. septembar 2017. godine

Specijalna ponuda za članove SAM-a: 1.650 evra + PDV. Članovi mogu da prenesu svoje pravo na jednog zaposlenog u okviru kompanije.

Za više informacija o programu i registracioni formular, molimo vas kontaktirajte:

Tim PwC Akademije (theacademy@rs.pwc.com)

Tel: +381 11 3302 100
www.pwcacademy.rs

 

 

Sponzori