U čemu će marketing uvek ostati isti, a u čemu se konstantno menja?

Zimski Vivaldi CMO forum u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta održaće se od 30. novembra do 2. decembra 2017. godine na Mokroj Gori. Članovima SAM-a obezbeđen je 10% popusta na cenu kotizacije


Datum: 18.Oct.2017


Da li je marketing sam sebi dovoljan?

Na ovo pitanje imamo više od jednog, komplikovanog i kompleksnog odgovora, naročito ako smo svesni činjenice da možemo da odgovaramo iz ugla marketara i najmanje još jednog ugla: ugla kupca, korisnika, potrošača ili klijenta. Popularno - iz ugla ciljne grupe. Pa kad ova dva rakursa svedemo u jednu ravan, možemo da pričamo o tačkama preseka ove dve linije, koje u velikom broju slučajeva nisu paralelne. A da li bi trebale da budu istog smera i udaljenosti ili bliskosti jedna sa drugom, sebi samima često postavljamo pitanje.

Svedoci smo promene u međuljudskoj komunikaciji: preko 2 milijarde ljudi prosečno provede 20 minuta dnevno na samo jednoj društvenoj mreži prepuštajući se potrebnim, i češće, nepotrebnim informacijama. Samo da bi bili u toku? Ili samo da bi pripadali jer: ako ne pripadam ne vredim?

Dozvolili smo da budemo manipulisani, svesni ili nesvesni ove dimenzije komunikacije? Mnoga pitanja, a jos više odgovora koji podstiču diskusije i dalju komunikaciju.

Jednu takvu komunikaciju organizujemo na Mokroj Gori, na Zimskom Vivaldi CMO forumu od 30. novembra do 2. decembra 2017. u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta. Pričaćemo o tome šta će u marketingu uvek ostati marketing, a koliko je digitalni marketing potreba a koliko moda. Šta su greške u percepciji društvenih mreža i njihovih korisnika danas i šta bi moglo da se dešava u budućnosti. Koja je uloga agencija i oglašivača, a koja je uloga medija budućnosti, i još mnogo toga nas čeka na Mokroj Gori.

Ako vam se to čini zanimljivim za razmenu ideja, dobrih i loših primera iz kojih struka menjajući se može da konstantno uči, javite se za reč. Mi imamo jake veštine slušanja.

Više o temama i učesnicima Zimskog Vivaldi CMO foruma pogledajte OVDE

Sponzori