Izvršna kancelarija

Izvršna kancelarija je organizaciono jezgro svih aktivnosti i projekata SAM. U koordinaciji sa Upravnim odborom, zadužena za strateško planiranje, komunikaciju sa Vladom, medijima i institucijama, prikupljanje finansijskih sredstava, superviziju projekata, mobilizaciju članstva i organizaciju događaja.

POSTANI ČLAN

ZAPOSLENI U
IZVRŠNOJ KANCELARIJI:

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio
Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Jelena Bulatović

Izvršni direktor

Kontakt: jelena.bulatovic@sam.org.rs

Jelenu možete kontaktirati u vezi sa svim tekućim i strateškim pitanjima SAM-a.

Jelena Bulatović je izvršni direktor SAM-a od 2013. godine. Rukovodi aktivnostima Asocijacije, predstavlja i zastupa SAM u komunikaciji sa članovima, poslovnom zajednicom, predstavnicima Vlade Republike Srbije, donatorima i medijima. Menadžer sa preko 15 godina iskustva u oblastima biznis diplomatije, ekonomskog razvoja, komunikacije sa Vladom i državnim institucijama, unapređenja poslovnog okruženja i projektnog menadžmenta. Pre dolaska u SAM 2009. godine, radila je šest godina u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) u okviru ambasade SAD-a u Beogradu, gde je sa pozicije specijaliste za bankarstvo i finansije vodila projekte američke vlade za podršku ekonomskom razvoju Srbije. U periodu do 2003. godine radila je na projektima međunarodnih organizacija USAID, UNHCR i OSCE. Član je Upravnog odbora Opportunity Banke u Srbiji i Upravnog odbora inicijative SAMIT 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Dobitnica je nagrade „Žena heroina“ za 2014. godinu za svoj humanitarni rad i doprinos biznis diplomatiji. Nosilac priznanja „Srebrni znak Crvenog krsta” koje se dodeljuje za izuzetan doprinos ovoj organizaciji u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Član je Poslovnog saveta UNICEF-a od 2019. godine sa ciljem pružanja podrške programima i inicijativama kojima se unapređuju i štite prava dece u Srbiji. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997. godine.

Tanja Lazarević

Direktor operacija

Kontakt: tanja.lazarevic@sam.org.rs

Tanju možete kontaktirati u vezi sa svim aktivnostima i događajima, kao i u vezi sa svim pitanjima o članstvu u SAM-u.

Tanja Lazarević je Operations Manager u SAM-u. Planira, sprovodi i supervizira administrativne i operativne poslove u Asocijaciji. Zadužena za koordinaciju i sprovođenje svih aktivnosti u Asocijaciji. Odgovorna za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim i postojećim članovima, zadužena za servisiranje i pružanje efikasne podrške članovima. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Svoj profesionalni razvoj započela u Si & Si Company, na poziciji menadžera za odnose sa javnošću, radeći na poslovima eksterne i interne komunikacije. Nakon trogodišnjeg boravka u Si & Si grupaciji, prelazi u firmu Product, a potom u internacionalnim kompanijama nastavlja profesionalni razvoj u oblastima marketinga i PR-a.

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio
Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Danijela Rakić

Direktor komunikacija

Kontakt: danijela.rakic@sam.org.rs

Danijelu možete kontaktirati u vezi sa eksternim i internim komunikacijama u SAM-u, partnerstvima sa medijima, strategijama i promocijama na društvenim mrežama, i svim ostalim komunikacijskim pitanjima.

Danijela Rakić je PR Manager u SAM-u. Kao PR Menadžer radi više od 12 godina. U SAM dolazi nakon više od sedam godina angažovanja u Beogradskoj/Kombank Areni gde je bila zadužena za eksternu i internu komunikaciju. Kreirala je i realizovala komunikacione strategije za veliki broj manifestacija koje su prevazilazile nacionalne okvire a među kojima su brojni koncerti svetskih izvođača, svetska i evropska sportska prvenstva kao i na strategiji promene imena Arene u okviru prvog postupka za Naslovnog sponzora jednog objekta realizovanog u Srbiji. Pre Arene, bila je u PR timu Univerzijade 2009. godine koji je nagrađen „PRiznanjem“, Društva za odnose s javnošću, i na poziciji PR Menadžera filmske distributerske kompanije Tuck gde je vodila kampanje za filmove domaćih produkcija i primarno, za ostvarenja najvećih svetskih filmskih studija među kojima su Warner Bros, Pictures, 20th Century Fox, Columbia Pictures, a bila je zadužena i za organizaciju filmskih revija i festivala.

Melinda Marinović

Office manager

Kontakt: melinda.marinovic@sam.org.rs

Melindu možete kontaktirati u vezi sa Vašim pravima i obavezama kao člana, plaćanjima ka SAM-u, uplatama članarina i drugim administrativno-finansijskim pitanjima.

Melinda Marinović je rukovodilac kancelarije, zadužena za administraciju, finansije i logističku podršku sprovođenju programskih aktivnosti Asocijacije. Formalno obrazovanje stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijska usavršavanja.

Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio
Photo credits: Nebojša Babić, Orange Studio

Milica Mihajlović

Koordinator za marketing i programe za mlade

Kontakt: milica.aleksic@sam.org.rs

Milicu možete kontaktirati u vezi sa statusom kompanijskih sponzorstava, primene brendinga, realizacije SAM-ovih događaja za promociju kompanija, radom Mentorskog programa Srpske asocijacije menadžera, kao i u vezi sa radom radne grupe za mlade.

Milica Mihajlović je koordinator za marketing i programe za mlade - u Izvršnoj kancelariji stara se o marketing poslovima u okviru svakodnevnog funkcionisanja Asocijacije i poslovima organizovanja internih i eksternih aktivnostii Asocijacije. U koordinaciji sa Operations Manager-om, realizuje događaje i aktivnosti Asocijacije i učestvuje u unapređenju istih. Koordinira programima SAMa koji su usmereni na mlade. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za medijske studije. Master studije završila na Fakultetu političkih nauka, Odsek za međunarodne studije.

Marija Višnjevac Koljajić

Marketing koordinator

Kontakt: marija.visnjevac@sam.org.rs

Mariju možete kontaktirati u vezi sa statusom kompanijskih sponzorstava, primene brendinga i vizuelnih rešenja, realizacije SAM-ovih događaja za promociju kompanija.

Marija Višnjevac Koljajić Marketing koordinator u SAM-u. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek italijanistika. Posle završenih master studija na istom fakultetu, svoj profesionalni razvoj započinje u kompaniji Fashion Company na poziciji Marketing asistenta. Karijeru nastavlja u HR sektoru Triglav osiguranja, a pre dolaska u SAM radi u filmskoj i TV produkciji, na poziciji koordinatora produkcije. Filmovi i serije na kojima je učestvovala su, između ostalog: ,,Kralj Petar I’’, Petra Ristovskog, ,,U ime naroda’’, Darka Bajića, ,,Plavi cvijet’’, Zrinka Ogreste, ,,Dream team’’, Dejana Zečevića i mnogi drugi. Član je udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Srbije.