SAM Prijatelji

Premium klub „Prijatelji SAM” predstavlja koncept partnerstva vodećih kompanija koje posluju u Srbiji i Srpske asocijacije menadžera, koje na ovaj način pružaju posebnu podršku razvoju Asocijacije i njenih članova, a time i šire poslovne zajednice.

POSTANI ČLAN

Klub „Prijatelji SAM“ okuplja najuspešnije kompanije koje dolaze iz svih privrednih sektora poput bankarstva, auto industrije, konsaltinga, marketinga i PR-a, IT i telekomunikacija, FMCG, sektora usluga. Veoma važan i ujedno zajednički imenitelj kompanija koje ulaze u klub „Prijatelji SAM” je da imaju jasno izgrađene i razvijene, savremene i visoke poslovne standarde. Na taj način, kroz učešće u aktivnostima i radu SAM, prenoseći svoje najbolje prakse poslovanja i vrednosti svog korporativnog sistema, one promovišu etičke principe poslovanja, podstiču dalju profesionalizaciju menadžerske struke, utiču na dalje osnaživanje i umrežavanje menadžera i takododatno doprinose opštem unapređenju privrednog ambijenta u Srbiji.

Premium klub “Prijatelji SAM” je i koncept promocije ovih kompanijama koje svojim doprinosom i angažovanjem, dobijaju i dodatni vizibilitet u okviru SAM članstva, šire poslovne zajednice i javnosti. Koncept omogućava posebne, opšte i individualizovane beneficije i privilegije za članove - Prijatelje SAM, odnosno njihove kompanije, u toku jedne godine.

Prijatelji Srpske asocijacije menadžera:

Članovi kluba „Prijatelji SAM“ stiču pravo na sledeće oblike promocija u okviru SAM aktivnosti:

  • Isticanje LOGOTIPA na celokupnoj elektronskoj komunikaciji koja dolazi iz SAM izvršne kancelarije, uključujući potpis izvršnog direktora;
  • Isticanje LOGOTIPA kompanije na web sajtu SAMa, uz napomenu PRIJATELJI SAM;
  • Isticanje LOGOTIPA na posebnim brending materijalima na svim događajima;
  • Isticanje LOGOTIPA u okviru mesečnog newsletter-a koji ide na adrese svih članova i partnera SAMa sa posebnom naznakom Prijatelji SAM-a;
  • Set drugih beneficija za kompaniju članicu i njene menadžere
  • Promocija posebnih inicijativa kompanije među članovima SAMa.

Za kontakt i dodatne informacije kako postati član premium kluba „Prijatelji SAM“ obratite se izvršnoj kancelariji na office@sam.org.rs