Aktivnosti

13.10.2022.

POSTANI ČLAN

Nagrađivanje zaposlenih kroz dodelu udela u vlasništvu - Radni doručak sa kancelarijom Karanović & Partners

Na današnjem Radnom doručku sa advokatskom kancelarijom Karanović & Partners slušali smo kako kompanije prevazilaze probleme prouzrokovane sve zahtevnijem tržištu rada.

Tržište rada je sve dinamičnije što postavlja nove izazove kompanijama. Jedan od izazova tiče se i brige o zaposlenima: kako ih motivisati, šta sve uvesti u sistem nagrađivanja i omogućiti im napredovanje. Kompanije koje su tome posvećene uspevaju da zadrže svoje talente i ostvaruju daleko bolje rezultate.  Još jedan izazov, naročito za porodične kompanije, je kako svojim najpouzdanijim menadžerima prepustiti deo poslovanja, odlučivanje i učešće u vlasništvu. U Srbiji već dve godine postoji mogućnost dodele učešća u vlasništvu zaposlenima kao uspešan odgovor na ove izazove.

Na Radnom doručku govorili su:

Maja Jovančević Šetka, partner

Ivan Nonković, partner

Branimir Rajšić, stariji konsultant

Boris Radojčić, stariji saradnik


Jedna od ključnih tački bila je briga o zaposlenima. Naime, kako ih motivisati, šta sve uvesti u sistem nagrađivanja i kako im omogućiti dalje napredovanje. Akcenat svake kompanije moraju biti zaposleni, i kompanije koje brinu o svojim zaposlenima su kompanije koje uvek ostvaruju bolje rezultate.

Neki od razloga i oblika nagrađivanja su:

 • ESO/ESOP
 • Motivacija zaposlenih da se fokusiraju na vrednost biznisa (dividenda + exit)
 • Motivacija zaposlenih da što duže ostanu u firmi
 • Direktna dodela akcija (sa/bez naknade) vs dodela opcija
 • Korišćenje opcija – po kojoj ceni?
 • Phantom Share Plans (bez ili sa ulaganjem)

Takođe, kada su u pitanju porodične kompanije, jedan od najvećih izazova sa kojima se one susreću je kako da pronađu način da svojim najpouzdanijim menadžerima prepuste deo poslovanja, odlučivanje i učešće u vlasništvu.

Opcije za udele u srpski d.o.o. moguće su od decembra 2019. godine na sledeće načine:

 • Mogu uvesti „finansijski instrument – pravo na sticanje udela“, što predstavlja opciju na udele
 • Vlasnici društva donose odluku da dodele stock option

Prilikom izdavanja i dodele se određuje:

 • Procenat udela (vlasništva) koji se dobija
 • Datum dospeća, odnosno kada se dobija
 • Cena po kojoj se dobija
 • Uslovi (npr. da je lice i dalje zaposleno u društvu)
 • Fleksibilnost na strani društva - izdavaoca