Aktivnosti

26.10.2021.

POSTANI ČLAN

Radni doručak sa kompanijom PWC na temu Primena propisa o fiskalizaciji

Radni doručak sa kompanijom PWC, održan je uživo u SAMu, u utorak, 26.10.2021. Julijana Čubrilo, menadžer u kompaniji PWC, približila je implementaciju novog Zakona o fiskalizaciji, koji stupa na snagu od 1. novembra ove godine.

Prema novom zakonu o fiskalizaciji obveznici su dužni da u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Ciljevi uspostavljanja fiskalizacije:

  • Efikasnija kontrola isporuka dobara i usluga što bi značajno doprinelo smanjenju sive ekonomije i boljoj naplati poreza;
  • Stvaranje uslova Poreskoj upravi za efikasno praćenje i kontrolu poreskih obveznika i povećanje broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa;
  • Smanjivanje troškova obveznika fiskalizacije i proizvođača, koji se odnose na administrativne procedure.

Predmet fiskalizacije je promet dobara i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo.
Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Obaveze kompanija u cilju usklađivanja poslovanja sa novim propisima:

Korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja;

  • Fiskalizacija računa i dostavljanje podataka Poreskoj upravi;
  • Dobijanje jedinstvene oznake poslovnog prostora;
  • Pribavljanje bezbednosnog elementa i njegovo korišćenje;
  • Program finansijske podrške.

Ovim putem želimo da se zahvalimo Julijani Čubrilo na odličnoj prezentaciji, kao i članovima koji su bili prisutni.