Saradnja sa institucijama

09.12.2021.

POSTANI ČLAN

Saradnja sa Fakultetom organizacionih nauka

U četvrtak, 09.12, Srpska asocijacija menadžera, potpisala je sporazum o saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Cilj saradnje FON-a sa vodećim kompanijama iz privrede, pre svega je stvaranje kvalitetnijih uslova studiranja i bliska saradnja studenata i lidera iz kompanija, a kroz realizaciju studija slučaja, takmičenja, praksi, obuka i treninga što će studentima omogućiti da u praksi primene stečena znanja i osiguraju konkurentniju poziciju na tržištu rada.

Sporazum su potpisali dekan FON-a, prof. dr Milan Martić i Jelena Bulatović, izvršni direktor, SAM-a.