Skupštine članova SAM-a

21.07.2009.

POSTANI ČLAN

Prva redovna Godišnja Skupština Srpske Asocijacije Menadžera – godina brojnih uspeha

(Slobodan Vučićević)

 

Srpska asocijacija menadžera je na godišnjicu osnivanja, 27. novembra 2007. godine održala prvu redovnu Godišnju skupštinu. Skup je pozdravio pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, Nebojša Ćirić. Izabran je Predsednik Skupštine Asocijacije i to je g. Dragiša Marinković, jedan od osnivača SAM. Skupštinu je vodilo Radno predsedništvo u sastavu: Svetlana Vujčić Stanković, Branimir Bošković i Bogdan Kuzmanović. Na Skupštini je razmatran godišnji izveštaj o radu, izmene u Statutu i u članstvu Upravnog odbora. Izveštaj Nadzornog odbora je takodje predstavljen i usvojen. Odlučeno je da godišnja članarina ostane nepromenjena.

Predsednik SAM je generalno predstavio doprinos koji je Asocijacija ostvarila u privredi i društvenom životu Srbije, kao i na medjunarodnom planu. Ukazao da je “SAM potreban ovoj zemlji, što je pokazala i godina koja je iza nas. Primljeni smo u Evropsku konfederaciju menadžera i sada ravnopravno „sedimo“ sa najboljima u svojim branšama, a uspostavili smo izuzetnu saradnju sa nekoliko srodnih asocijacija u regionu.”

Izvršni potpredsednik Ana B. Bovan je izvestila Skupštinu o sumarnim aktivnostima Asocijacije u svim segmentima. Potpredsednik za edukaciju, nagrade i istraživanja, Jelena Galić je iznela niz aktivnosti koje su preduzete u ovoj oblasti. Danijel Pantić, potpredsednik za medjunarodnu saradnju i pravna pitanja je predstavio izveštaj u svojoj oblasti, dok je Aleksandar Parezanović, kao potpredsednik logistike i zadužen za interna okupljanja SAM izneo rezultate rada u ovom segmentu. Potpredsednik za finansije Djordje Popović je predstavio i finansijski izveštaj koji je pozitivan. Proizvodi SAM su takodje usvojeni: Etički kodeks i Model menadžerskog ugovora.

 Potpredsednici su izneli i zadovoljstvo razvojem projekta „Na praksi SAM“, gde studenti završnih godina sa nekoliko fakulteta imaju šestomesečnu praksu u firmama i SAM. Novi članovi UO su Nikola Fabris, glavni ekonomista u Centralnoj banci Crne Gore i profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta, kao i Srđan Janićijević, generalni direktor “Politike”.