ERASMUS ADA

ERASMUS ADA

Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka.

Dodeljeni sertifikati polaznicima kurseva u okviru ADA projekta


11.07.2022

Srpska asocijacija menadžera je 30. juna bila domaćin svečane dodele nagrada, gde je sertifikate o pohađanju drugog kruga LLL kurseva, organizovanih u okviru ADA projekta, učesnicima uručio profesor Mirko Savić, koordinator ADA projekta.

ODRŽAN SASTANAK PARTNERA PROJEKTA ADVANCED DATA ANALYTICS IN BUSINESS (ADA) NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU


22.12.2021

Održan sastanak partnera projekta Advanced Data Analytics in Business (ADA) u Srpskoj asocijaciji menadžera


22.11.2021

Besplatni online kursevi na temu primene napredne analize podataka u različitim oblastima poslovanja


13.05.2021

Obaveštavamo vas da će u periodu od 1.6. do 20.6.2021. godine biti održana serija besplatnih online kurseva na temu primene napredne analize podataka u različitim oblastima poslovanja. Kursevi se realizuju u okviru Erazmus+ projekta ADA (Napedna analiza podataka u poslovanju), od strane istaknutih domaćih i stranih eksperata iz ove oblasti, na srpskom i na engleskom jeziku.

Poseta Univerzitetu TOR Vergata u Rimu


26.11.2019

Predstavnici SAM-a i svih partnera ADA projekta, bili su od 18. do 20. novembra 2019. godine u studijskoj poseti Univerzitetu u Rimu TOR Vergata, Italija.

Upitnik za projekat „Advanced Data Analytics in Business - ADA“


04.04.2019

Članovima SAM-a poslat je upitnik u okviru ERASMUS projekta „Advanced Data Analytics in Business - ADA“ na kome SAM učestvuje sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU.