O nama

SAM

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je udruženje profesionalnih menadžera koje u svom fokusu ima profesionalni razvoj menadžera, afirmisanje menadžerske struke, povezivanje i umrežavanje menadžera kao i promociju najboljih poslovnih praksi kompanija i etičkog, odgovornog i održivog poslovanja.

Pogledajte film o 15 godina SAM-a na linku.

Ciljevi i vrednosti


Svrha SAMa je da kontinuarano radi na tome da Srbija bude bolja - unapređenjem poslovnog okruženja kroz deljenje znanja i iskustva sa menadžerima koji ga kreiraju, kao i sa onima koji će to tek postati.

Misija SAMa je da menadžerima i poslovnim liderima pomogne da budu bolji, a da mladim menadžerima omogući da steknu veštine i znanja koja će im pomoći da napreduju ka liderima.

Ciljevi SAM-a su rad na kontinuiranoj edukaciji i povezivanju menadžera kao i na unapređenju privrednog ambijenta i društva. Takođe, cilj SAMa je građenje SAMa kao organizacije u koju menadžeri žele da se učlane da bi kroz nju mogli da dele i vrate društvu znanja koja su stekli.  SPECIFIČNI CILJEVI UDRUŽENJA SU:

  • - Promovisanje kulture poslovanja i podizanja svesti o ulozi menadžera u društvu
  • - Legitimnost predstavljanja zajednice menadžera u kontaktima sa sličnim nacionalnim udruženjima i drugim relevantnim institucijama na evropskom i globalnom nivou
  • - Ustanovljavanje jedinstvenih strukovnih i profesionalnih standarda u oblasti statusa, prava, obaveza i profesionalne odgovornosti menadžera
  • - Promovisanje liderstva među mladim menadžerima
  • - Standardizacija kodeksa profesionalne etike menadžera i podizanje poslovne etike među zaposlenima
  • - Unapređenje međunarodne saradnje
  • - Aktivno delovanje u procesima regulisanja pitanja relevantnih za unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomski razvoj Republike Srbije
  • - Okupljanje i povezivanje preduzetnika i menadžera oko zajedničkih profesionalnih interesa u sferama razvoja menadžerske struke, razmene menadžerskih znanja i iskustava