Forum menadžera

Forum menadžera

Veliki Forum menadžera svojim konceptom unapređuje dijalog između predstavnika Vlade i drugih najvažnijih državnih i javnih institucija sa jedne strane i predstavnika biznisa sa druge. Po formatu, Forum počinje obraćanjem specijalnog gosta, nakon čega sledi otvoreni razgovor uz moderaciju, između specijalnog gosta i prisutnih privrednika na panelu. Forum menadžera nudi platformu da se kroz otvoreni dijalog i uspostavljanje direktne komunikacije između predstavnika privrede i institucija države zajednički formulišu zajednički napori usmereni ka unapređenju poslovne klime u Srbiji.

Podelimo uspehe i terete - Forum menadžera 2022


Forum menadžera - Kako zadržati mlade u Srbiji


Veliki Forum menadžera sa Borisom Tadićem


X VELIKI FORUM MENADŽERA SAM SA EUROBANK EFG


IX VELIKI FORUM MENADŽERA SAM - Specijalni gost Jasna Matić


Održan Drugi Veliki Forum Menadžera SAM - specijalni gost guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić