Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

„Kao deo svojih aktivnosti, SAM uspostavlja bilateralne i multilateralne odnose i saradnju sa sličnim organizacijama u regionu i Evropi, a u cilju unapređenja međunarodne ekonomske saradnje, razmene iskustava i najboljih poslovnih praksi, kao i povezivanja menadžera. SAM je punopravan član evropskog udruženja CEC European Managers (Confederation Europeenne des Cadres) i Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope.

Udruženje slovenačkih menadžera u poseti članicama SAM-a


SUSRET ČLANOVA SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA I FRANCUSKE POSLOVNE DELEGACIJE MEDEF


SAM ugostila najveću evropsku organizaciju menadžera CEC


Održana izborna Skupština asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope (AMSEE)


SAM na redovnom sastanku CEC-a


Unapređenje saradnje menadžera iz Srbije i Francuske


Sastanak SAM i Asocijacije menadžera JIE


Sastanak Srpske asocijacije menadžera i Združenja Manager Slovenije


Stanka Pejanović, predsednica SAM-a na Susretu CROMA 2017.


Sastanak predstavnika Srpske asocijacije menadžera i Asocijacije menadžera Crne Gore


Da li smo spremni za “sharing economy”?


Održan Prvi Kongres evropskih menadžera


Formirana Asocijacija menadžera Jugoistočne Evrope