SAM Business club

SAM Business club

SAM Business Club spaja dve popularne forme programa kod članova SAM-a – predstavljanje dobre prakse i iskustva sa networking koktelom.

BE-terna Business Club: Prava snaga partnerstva


Speed Business Meeting u organizaciji SPK-a, CANSEE i SAM-a


SAM Business Club sa kompanijom TeleGroup: Kako širiti tržište i razvijati inovacije


SAM Business Club - Actavis: Naša priča o razvoju ljudi


SAM Business Club – Atlantic Grupa „Our Growth Story“