SAM Business Talk

SAM Business Talk

U cilju promocije poslovne zajednice i edukacije, pokrenut je format Business Talk u okviru koga vodeće kompanije prenose svoja iskustva i dobru poslovnu praksu na temu od važnosti za podsticanje napretka poslovanja ali i unapređenja zajednice i društva u celini. Kroz Business Talk obrađivale su sve važne teme: održivi razvoj, digitalna transformacija i investiranje na berzi.

Izlazak na berzu kao mehanizam za rast i razvoj kompanija u Srbiji


17.05.2018

Tema novog Business Talk-a koji je u saradnji sa Fintel Energijom organizovao SAM za svoje članove, bila je "Kako pametno investirati".