13. generacija Mini MBA programa

PwC akademija obezbedila je članovima SAM-a specijalne uslove za 13. generaciju Mini MBA programa


Datum: 10.Jan.2018


PWC Mini MBA je program obuka koji je fokusiran na najvažnija poslovna znanja i veštine. Suštinski, on pruža polaznicima jasniju sliku o organizacijama, njihovoj strukturi i metodologiji rukovođenja. Mi nudimo znanje koje vredi i koje se može upotrebiti u svakodnevnom poslovanju.

Kome je namenjen i zašto?

Menadžerima iz svih segmenata i nivoa jedne organizacije, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i onima koji započinju sopstveni posao.

Za rukovođenje jednom organizacijom ili nekim njenim delom potrebna su određena i vrlo često različita znanja. Zbog toga je veoma važno da menadžeri steknu znanja o poslovanju organizacije – njenoj strategiji, strukturi, ljudskim resursima, marketingu i ostalim poslovnim izazovima. Moć brzog i adekvatnog prosuđivanja je od velike važnosti, naročito danas, u vreme čestih promena.

PwC Mini MBA program koristi niz od 9 povezanih sesija sa temama koje polaznicima daju uvid u uspešno savremeno poslovanje. 

Predavanja i materijali su na engleskom jeziku.

Koji je sadržaj obuke?

PwC Mini MBA program traje ukupno 16 dana (100 sati obuke) i 2,5 sata za završni rad na temu studije slučaja. Predavanja se održavaju petkom (16 -20h) i subotom (9-17h) u prostorijama PwC Akademije. 

Detaljni raspored možete pronaći OVDE.

Kako da se prijavite?

Za više informacija o programu i registracioni formular, molimo vas kontaktirajte:

Tim PwC Akademije (theacademy@rs.pwc.com)

Tel: +381 11 3302 100 www.pwcacademy.rs

Prijavni formular možete pronaći OVDE.

Specijalna ponuda za članove SAM-a:1.650 evra + PDV

Članovi mogu da prenesu svoje pravo na jednog zaposlenog u okviru kompanije.

 

 

Sponzori