Daniel Goleman-Emotional Intelligence

10 odsto popusta za članove SAM-a! 20 odsto popusta za kupovine karata 10+.


Datum: 10.Aug.2015


Mokrogorska škola menadžmenta organizuje gostovanje dr Daniela Golemana koji po prvi put dolazi u ovaj deo Evrope. Psiholog i svetski poznati pisac će govoriti o Emocionalnoj Inteligenciji, temi koja sve više interesuje modernog čoveka. 

Ovim događajem, Mokrogorska škola menadžmenta ispunjava svoju misiju prenosa znanja u regionu jugoistočne Evrope.

Ukratko definisana, emocionalna inteligencija je sposobnost da se opaze emocije, da im se priđe i da se izazovu, kako bi pomogle procesu mišljenja. U biti, emocionalna inteligencija opisuje sposobnost da se efikasno održava veza između emocija i mišljenja, da se upotrebe emocije kako bi se olakšalo rasuđivanje i da se inteligentno rasuđuje o emocijama. Emocionalna inteligencija usredsređuje se na meru u kojoj kognitivne sposobnosti pojedinca dobijaju informacije od emocija i na meru u kojoj se upravlja emocijama. Prema Golemanu emocionalnu inteligenciju čine nekognitivne sposobnosti, kompetencije i veštine koje utiču na sposobnost osobe da se nosi sa zahtevima i pritiscima okoline. Emocionalna inteligencija se delom stiče genetskim nasleđem, ali značajnim delom procesom učenja.

Želite li da uživo čujete više na ovu temu?

Dr Daniel Goleman će govoriti o emocionalnoj inteligenciji u Beogradu, Sava Centar, 2.oktobra 2015.

Link agende: http://msm.edu.rs/goleman/

Link za prijavu: http://msm.edu.rs/prijava-dr-daniel-goleman/

 

Sponzori