Expat SAM catch up

Expat SAM zajednica


Datum: 10.Oct.2023


U utorak 10. oktobra održan je online sastanak sa članovima SAM u dijaspori koji su se uključili iz 9 zemalja. Razgovarano je o nastavku aktivnosti za SAM Expat zajednicu, a u cilju što boljeg integrisanja sa SAM članovima u Srbiji, informisanju o aktuelnostima u SAMu i Srbiji, uključivanju u aktivnosti SAMa, kao i njihovom boljem međusobnom povezivanju.