Konferencija "Women of Influence", 12. jun 2017. hotel Metropol Palace, Beograd

Za članove SAM-a obezbeđen je popust na cenu kotizacije od 10%


Datum: 11.May.2017


Konferencija "Women of Influence" sa temom "Mogu li žene promeniti Srbiju" održaće se 12. juna 2017. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu, u konferencijskoj sali Ivo Andric B. 

Cilj konferencije je da obezbedi produktivnu debatu o tome kako postići rodnu ravnopravnost u kreiranju različitih poslovnih politika, ekonomiji, privredi i društvu. Fokus ove konferencije biće na onim ženama koje su se svojim radom istakle i postigle značajne rezultate poslovanja, kako u teoriji tako i u praksi. Ovom prilikom biće predstavljeni primeri najboljih praksi u cilju osnaživanja žena na putu ličnog i profesionalnog razvoja, kako bi prevazišle potencijalne prepreke i izazove u radu i ostvarile svoj puni potencijal.

 

Među govornicima nalaze se i članovi SAM-a: Vanda Kučera, Dragan Radić, Diana Gligorijević i Vladan Živanović.

Radni jezici konferencije biće srpski i engleski, a obezbeđen je i simultani prevod. 

Dodatne informacije o konferenciji možete dobiti od kompanije TGI na brojev telefona: +381 11 3032235 ili putem maila info@tsomokos.rs

Za članove SAM-a obezbeđen je popust na cenu kotizacije od 10%.

Prelimenarna agenda Konferencije: 

 

Sponzori