Mini MBA trening - specijalna ponuda za članove SAM-a

Uskoro kreće novi ciklus mini MBA PWC. Za članove SAM-a obezbeđen je specijalni popust!


Datum: 12.Aug.2021


Mini MBA program je namenjen menadžerima na svim nivoima u svim oblastima usluga, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i onima koji nameravaju da pokrenu sopstveni posao. Upravljanje organizacijom ili njenim segmentom zahteva specifične i vrlo često različite poslovne veštine i znanja. Zbog toga je veoma važno da menadžeri imaju relevantno znanje o poslovanju kompanije i razumeju strategiju kompanije, ljudski kapital, marketing i druge operativne izazove.

 

Sesija 1 i 2: Mapiranje preduzeća, etika i korporativno upravljanje/ Korporativna i poslovna strategija *, 7.-9. oktobar (10:30 do 16:30)

Sesija 3: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju, 14.-15. oktobar (15:00-19:00) i 16. oktobar (10:00-19:00)

Sesija 4: Osnove računovodstva i finansijski menadžment, 21 - 22. oktobar (15:00 - 19:00) i 23.oktobar (10:00 - 14:00)

Sesija 5: Liderstvo u 21. veku, 4-5. Novembar (15:00-19:00) i 6. novembar (10:00-19:00)

Sesija 6: Marketing u digitalnom dobu,  18.-19. novembar (15:00-19:00) i 20. novembar (10:00-14:00)

Sesija 7: Omogućena organizacija,  25.-26. novembar (15:00-19:00) i 27. novembar (10:00-14:00)

Sesija 8 i 9: Inovacije i kreativno razmišljanje / Povezivanje svega, 10. do 11. decembra (10:30 do 14:30)

Cena:
Earli bird: 2000 EUR + PDV za prijave do 1. septembra
Redovno: 2200 EUR + PDV za prijave do 25. septembra

Posebna ponuda za članove SAM -a: 1.650 EUR + PDV

Prijave na : rs_pwcakademija@pwc.com

Sponzori