Mokrogorska škola menadžmenta – predstojeći programi

Za sve predstojeće programe Mokrogorske škole menadžmenta članovima SAM-a se odobrava popust od 10%


Datum: 04.Nov.2015


Bukvar teorija ličnosti, 18-19. novembar 2015, Kampus Beograd

Koliko dobro umemo da čitamo ljude? Da li smo sposobni da usmeravamo kompaniju u pozitivnom smeru i pored doze skepticizma ili konzervativnosti kod zaposlenih? Da li umemo da dovedemo do izražaja dobre strane nečije ličnosti, a negativne postavimo u okvire minimalnog? Ako iskreno brinemo o našim zaposlenim, onda je bitno razumeti kako  njihove potrebe, tako i strahove, kako njihove vrline, tako i mane. Ako verujete da je zdrava radna sredina ključan faktor za uspeh vaše kompanije, a pri tom mislite da vaša radna sredina ima prostora za napredak, ovaj program je idealan za vaše zaposlene.

Teme:

 • Šta znamo o ličnosti – Analiza grupnog poznavanja osnovnih koncepata i pretpostavki ličnosti
 • Psihobiološke i leksičke teorije ličnosti – Osnovni koncepti, ideje i predstavnici
 • Crte i osobine ličnosti - Najpoznatiji testovi koji se upotrebljavaju u poslovnom okruženju. Razlozi za i protiv primene određenih testova,
 • Razvojne faze ličnosti - Lično iskustvo: gde ste u sadašnjem trenutku?
 • Poremećaj ličnosti - Vrste, prepoznatljivi simptomi i znaci upozorenja (alarmi)
 • Mogućnosti uticanja na ličnoct - Koučing, psihoterapija, edukacija i alternativne mogućnosti

Link programa: http://msm.edu.rs/bukvar-teorija-licnosti/

Link za prijavu: http://msm.edu.rs/prijava-za-program-u-kampusu-beograd/

 

 Menadžment komunikacija, 23. – 27. novembar 2015, Kampus Mokra Gora

Uspeh kompanije, projekta ili posla kojim se bavite u velikoj meri zavisi i od toga kako ih predstavljate i promovišete. Naučite da budete precizni, sugestivni, kratki i jasni. Spremite se za javni nastup. Studenti će unaprediti svoja znanja i veštine u oblasti prezentacionih veština, podići nivo samopouzdanja i samo-motivacije, što neposredno deluje na lični imidž i profesionalni uspeh pojedinca, a kroz njegov rad i na uspeh kompanije u celini.

Program će biti realizovan u četiri dana intezivne obuke. Studenti će imati prilike da usvoje znanje kroz ilustracije, diskusije, razmene iskustava i praktične vežbe. Svaki segment predavanja će biti potkrepljen konkretnim praktičnim primerima, a takođe će biti analizirana brojna iskustva iz  prakse.

Teme:

 • Šta nas zaista pokreće i kako naučiti slušati sebe?
 • Pretpostavke za (ne)uspešnu komunikaciju.
 • Kako upravljati svojim emocijama?
 • Naučite da čitate sagovornika.
 • Postavljanje pravih pitanja, aktivno slušanje, pohvale i konstruktivna kritika, saopštavanje loših vesti, parafraziranje…
 • Komunikacija u konfliktnim situacijama i alati za efikasno upravljanje konfliktom.
 • Poslovno prezentovanje i pregovaranje.
 • Neverbalna komunikacija – šema paraverbalne komunikacije, korišćenje govora, pauze, naglašavanja, tonalitet…

Link programa: http://msm.edu.rs/menadzment-komunikacija/

Link za prijavu: http://msm.edu.rs/srednji-menadzment/prijava-srednji-menadzment/

 

Ponašanje potrošača, 30. novembar – 01. decembar 2015, Kampus Beograd

Program je namenjen marketarima iz različitih industrija (roba široke potrošnje, telekomunikacije, bankarstvo, finansije, maloprodaja) – ljudima sa iskustvom u tržišnoj borbi za potrošača-klijenta (marketing timu, prodajnom timu, timu za inovacije i razvoj). Program je takođe namenjen onima koji su vodili računa o potrošaču- klijentu, ali im nedostaje uvid u celinu kako bi spoznali o čemu sve treba voditi računa i šta sve može pružiti inspiraciju za bolje odluke.

Polaznici će kroz ovaj program usvojiti sistem za bolje donošenje odluka, sistem koji je baziran na najvažnijoj osobi u borbi za opstanak – potrošaču. Sistem pokriva sve kritične tačke na kojima poslovni čovek treba da postavi pitanja o potrošaču – klijentu (i uvaži kompleksnost) kako bi doneo dobru poslovnu odluku.

Teme:

 • Šta je ponašanje potrošača i zašto bi o tome trebalo da vodimo računa?
 • Pshihologija potrošača: vrednosti i sistem vrednosti, učenje, razumevanje i memorija potrošača, motivacija i emocije kao pokretači ponašanja, ličnot i životni stilovi & case study (kako spoznajemo psihologiju potrošača i kako to znanje da upotrebimo)
 • Potrošač u okruženju: stavovi i promene stavova, potrošačka kultura i uticaj grupe, uticaj različitih situacija u procesima potrošnje & case study (kako spoznajemo uticaj okruženja i kako to znanje da upotrebimo)
 • Potrošač vs Kupac: donošenje odluka o kupovini; Zašto je Shopper Marketing HOT TOPIC u svim tržišno orijentrisanim kompanijama – kako ga primeniti?
 • Više od potrošnje: od potrošnje, preko zadovoljstva do lojalnosti; odnos sa potrošačima
 • Istraživanja u marketingu – kako saznajemo i kako upotrebljavamo ono što smo saznali (šta mogu sam, a za šta mi treba pomoć stručnjaka)

Link programa:  http://msm.edu.rs/ponasanje-potrosaca/

Link za prijavu: http://msm.edu.rs/prijava-za-program-u-kampusu-beograd/

 

 

Sponzori