Najava predstojećih programa u Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Otvoreni programi u Beogradu i na Mokroj Gori. Članovima SAM-a se odobrava 10% popusta na kotizaciju.


Datum: 15.Mar.2016


Knowledge Management 7. april 2016. Kampus Beograd

Knowledge management, as a business practice, impacts the entire organization by helping employees, managers, and executives share information and best practices that positively impact collective performance. Knowledge management is a value-adding practice that seeks to enhance profits, innovation, and decision making by providing more and better information to every member of the organization. The Knowledge Management program is designed to develop strength and design a profile of your company for external international development in co-operations and inner development for more efficiency.

Topics:

 • What is Knowledge Management – general definition
 • Introduction: System theory and Communication theory
 • Construction of frame and gaining knowledge
 • Role and learning styles
 • Finding ressources and next steps

Each session has a theoretical introduction of the topic and a practical coaching part

Program

Link za prijave 

 

Upravljanje inovacijama u lancu vrednosti  08 – 09. april 2016.  Kampus Beograd

TemePolaznicima će, tokom dvodnevnog seminara, biti predstavljeni konkretni primeri iz prakse najvećih svetskih korporacija i studije slučaja vodećih konsultantskih firmi o prioritetima i oblastima unapređenja poslovanja. Nasuprot stvaranju vrednosti, upoznaće se i sa osnovnim karakteristikama „rasipanja vrednosti” – Waste i Lean menadžmenta i primenom u proizvodnji, uslugama i trgovini.Polaznici će shvatiti formalni model lanca vrednosti i univerzalnu primenu u preduzećima u svim sektorima privređivanja. Polazeći od definicije vrednosti i rasta, strukture prihoda i troškova, upoznaće se sa formalnim pristupom optimizacije poslovanja sa partnerima, izvan granica sopstvenog preduzeća, u takozvanom proširenom lancu vrednosti.

 • Lanac vrednosti i poslovni uspeh preduzeća
 • Liderstvo u lancima vrednosti – motivacija, rast i sveobuhvatni uticaj
 • Upravljanje promenama i zrelost preduzeća
 • Fokus na vrednost – od LEAN upravljanja do iskustva kupca
 • Inovacija kroz fokusirane poslovne eksperimente
 • Vežbe učesnika: Kako da unapredim poslovanje?

Program 

Link za prijave 

 

Osnovni menadžment program 11 – 15. april 2016. Kampus Mokra Gora


Program obuhvata sledeće celine: efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; planiranje strategije, misije, vizije i vrednosti preduzeća; donošenje odluka, organizacija rada i timova; upravljanje promenama i inovacijama; preduzetništvo, kulturno okruženje i organizacija; liderstvo, društvena odgovornost i etika; priprema i vođenje sastanaka, upravljanje konfliktima. Osnovni menadžment program (OMP) je program kroz koji je prošlo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.

Teme

 • Menadžerske veštine i menadžment proces
 • Misija, vizija, vrednosti, strategija
 • Vođenje, osnove ponašanja
 • Organizaciona kultura i okruženje
 • Društvena odgovornost, etika i liderstvo
 • Preduzetništvo
 • Upravljanje promenama i inovacijama
 • Tehnike uspešne komunikacije
 • Upravljanje komunikacijom u konfliktnim situacijama
 • Argumentacija i poslovno pregovaranje

Program 

Link za prijave

Sponzori