Newsweek konferencija: Snaga Srpske energetike 11. decembar, hotel Crowne Plaza

10 besplatnih kotizacija za članove SAM-a!


Datum: 16.Nov.2015


Magazin Newsweek Srbija okupiće sve vodeće kompanije i stručnjake iz sveta energetike na konferenciji pod nazivom "Snaga srpske energetike" 11. decembra u hotelu Kraun Plaza u Beogradu.

Više od 150 učesnika imaće priliku da otvoreno razgovara o svim izazovima i trendovima u jednoj od najvažnijih grana naše ekonomije. U okviru šest panela biće obuhvaćeni najvažniji izazovi i strateške teme iz sektora struje, nafte, plina, ali i jednako važne proizvodnje "zelene energije".

Prvih 10 kotizacija za članove SAM-a je besplatno!

Za učešće na konferenciji potrebno je da uplatite kotizaciju po sledećem sistemu:

Uplatilac: Ime i  prezime uplatioca, adresa
Svrha uplate: Uplata kotizacije za Newsweek konferenciju
Primalac: Adria Media Group doo, Vlajkovićeva 8, Beograd
Valuta: RSD
Iznos: 6.000,00 (uključen PDV)
Račun primaoca: 105-11138-80  AIK banka

Kotizacija se ne može preneti na drugu osobu. Uplatilac kotizacije sam snosi sve bankarske i/ili poštanske troškove.

Uplata se može izvršiti zaključno sa 8.12.2015. godine.

Molimo Vas da nam po izvršenoj uplati pošaljete svoje podatke (Ime, prezime, imejl i
kontakt telefon) na imejl adresu conference@newsweek.rs , nakon čega će vam stići
potvrda o prihvaćenoj prijavi.

Sponzori