Novi ciklus Share&Envision događaja - Sharpening Leadership Skills, 25-26. maj 2017, Hotel „Park“, Ruma

Share&Envision je obrazovni događaj Beogradske otvorene škole (BOŠ) na temu Sharpening Leadership Skills, čiji je cilj postavljanje novih uzora budućim generacijama lidera u biznis sektoru i novih modela liderstva.


Datum: 19.Apr.2017


Program je namenjen liderima sa bogatim iskustvom i potencijalom da postanu globalni savremeni lideri. Globalni u smislu razvoja svojih liderskih kompetencija za korporativno upravljanje na širem tržištu, i savremeni, u smislu razvoja kompetencija potrebnih za kreiranje i rast tržišnih vrednosti, uz izrazitu svest o vrednostima i promenama u društvu koje nastaju kao posledica njihovog poslovanja.

U prošlom ciklusu realizovano je četiri Share&Envision događaja, koji su okupili direktore sektora, vlasnike i generalne direktore iz više od 25 kompanija.

Novi ciklus počinje Share&Envision događajem, koji će se realizovati u periodu 25-26. maja 2017. godine. BOŠ, sa posebnim zadovoljstvom, poziva predstavnike kompanija da uzmu učešće na prvom Share&Envision događaju u novom ciklusu, koji će okupiti do 20 lidera iz različitih industrija koji imaju potencijal za globalne lidere.

Kao i tokom prethodnog ciklusa, S&E ostaje događaj zatvorenog tipa koji okuplja odabrane visoko pozicionirane menadžere, odnosno lidere koji su spremni da svoja iskustva podele sa drugima i da iz  iskustava drugih izvlače algoritme za sadašnje i buduće trendove u liderstvu.

Šta je tema SHARE&ENVISION-a?

Tema događaja je Sharpening Leadership Skills. Učesnici će u formi panel diskusije razgovarati o tome:

  • kako da ojačaju svoju lidersku poziciju (personal branding i upravljanje reputacijom)
  • kako da razviju svoje liderske potencijale (upravljanje sobom)
  • kako da razviju liderski potencijal svog tima (mentorske veštine)
  • kako da primene kompetencije emocionalne inteligencije (networking, pregovaranje)
  • kako da demonstriraju fleksibilnost u svom liderskom pristupu (kreativno mišljenje).

Šta je svrha SHARE&ENVISION-a?

  • da lidere smesti u stimulativno okruženje sa stimulativnim ljudima
  • da im da podstrek za osvajanje novih ideja
  • da se uhvate u koštac sa velikim ciljevima koji sami sebi postavljaju
  • da prošire dijapazon svojih znanja.

Predavači i govornici?

Bojan Brank (Management Consultant, Leadership&Executive Coach), Stanka Pejanović (CEO, Gorenje), Miša Lukić (CEO CEE Publicis One), Dragana Lukić (COR.E Leadership Dynamics Specialist), Peca Popović (rok novinar, kritičar I publicista).

Za članove SAM-a obezbeđen je poseban popust i cena iznosi 800€ + PDV.

U cenu su uključeni: kotizacija za učešće, troškovi smeštaja, hrane i pratećih aktivnosti za dva dana. Sav prihod namenjen je odabranim talentovanim studentima Studija budućnosti, jednogodišnjeg multidisciplinarnog programa Beogradske otvorene škole.

Rok za prijavu

16. maj 2017. godine.

Sponzori