Novi programi Mokrogorske škole menadžmenta

Emocionalna inteligencija i menadžment komunikacija novi su programi u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta. Članovima Srpske asocijacije menadžera obezbeđeno je 10% popusta na regularne cene programa


Datum: 23.May.2017


Program

Emocionalna inteligencija (EI) je skup veština koje se mogu razvijati i doprineti većem uspehu pojedinaca i celokupne organizacije. Bićete u prilici da uradite on-line test emocionalne inteligencije sa propratnim pojašnjenjima i analizama predavača i naučićete nesto više o ovom vrlo korisnom alatu u obavljanju vašeg posla.

Program je namenjem svim nivoima upravljanja i prilagođava se različitim razvojnim stadijumima u karijeri učesnika. Kod početnika program je više usmeren na individualni razvoj pojedinaca i na njihovo adekvatno usmeravanje u pravcu koji je adekvatan i za njih i za organizaciju. Na srednjem nivou upravljanja program je više usmeren na rukovođenje drugima i usvajanje važnih veština emocionalne inteligencije za bolju fokusiranost, fleksibilnost i donošenje odluka. Na višem nivou upravljanja program je fokusiran na motivaciju, prevazilaženje stresa, građenje šire slike i uspešniji pristup vođenju drugih.

 

Program počinje 08.06.2017 i traje do 09.06.2017.

Program

Menadžment komunikacija je  kreiran tako da polaznicima omogući da razviju i usavrše svoje veštine kroz pristup različitim aspektima komuniciranja menadžera u poslovnom okruženju. 

Program je namenjen menadžerima koji žele da sebe, svoje ideje, proizvode i usluge predstave na efikasan i profesionalan način, svima koji za cilj imaju negovanje i unapređivanje veština komunikacije u poslovnom i privatnom okruženju smatrajući to bitnim elementom u kreiranju ličnog i profesionalnog imidža.

Program počinje 12.06.2017. i traje do 16.06.2017.

Članovima SAM-a obezbeđen je popust od 10% na regularne cene programa.

Sponzori