Novi Radni doručak sa kompanijom Mozzart

Uspešno Održano Predavanje o Agilnoj Transformaciji u Savremenom Poslovanju


Datum: 30.May.2024


U prostorijama Srpske asocijacije menadžera u četvrtak, 30. maja, održano je predavanje na temu "Agilna transformacija u savremenom poslovanju". Predavanje je održao Nikola Perić, diplomirani matematičar-informatičar, doktorand računarskih nauka, IT projektni menadžer, sertifikovani Agile Coach i menadžer portfolia projekata u kompaniji Mozzart. Nikolu je predstavila Tanja Lazarević, direktorka operacija u SAMu. 

Savremeno poslovanje zahteva nove pristupe i načine vođenja i upravljanja, kako bi se postigla agilna i fleksibilna organizacija. Organizacije koje su uvele agilnu transformaciju potvrđuju da se ona može sprovoditi u svim delovima organizacije, ali da sa starim načinima rada nije moguće postići nove očekivane rezultate.

Na predavanju su razmatrani ključni koncepti i praktični primeri inteligentne automatizacije i agilne transformacije, uz odgovore na pitanja:

  • Koja je svrha agilne transformacije?
  • Koje su koristi od agilnosti?
  • Kada treba biti agilan?
  • Kako postati agilan?

Nikola Perić je podelio svoja iskustva i primere iz prakse, naglašavajući važnost podizanja svesti o agilnosti i promene mentaliteta menadžmenta i zaposlenih. 

Okupljeni članovi Srpske asocijacije menadžera, aktivno su učestvovali u diskusiji i podelili svoja iskustva i izazove. 


Sponzori