O strateškom liderstvu na SAM Akademiji


Datum: 25.May.2024


U okviru trećeg modula Business Core na SAM Akademiji, o strateškom liderstvu pričali su članovi UO SAMa, Nebojša Mandić, generalni direktor logističke kompanije Flash Global i Nebojša Matić, vlasnik i CEO kompanije Mikroelekronika i Živorad Vasić, CEO firme Kadena properties.Sponzori