Obuka PwC akademije: Mikroekspresije-napredan komunikacijski alat

Datum održavanja obuke je 1. i 2. jun. Članovi SAM-a imaju 10% popusta na cenu obuke


Datum: 10.May.2017


Mikroekspresije u neverbalnoj komunikaciji su drugi naziv za facijalnu ekspresiju (izraz lica, mimika). One su spontani (nenamerni, nehotični) pokreti na licu koje uzrokuju kontrakcije facijalnih mišića. Osnovna karakteristika ovih pokreta je da su oni prouzrokovani emocijama koje ljudi u datom trenutku osećaju i traju manje od pola sekunde.

Mikroekspresije – napredan komunikacijski alat (dvodnevna obuka):

 • Jedinstveni napredni komunikacijski program u regionu
 • Baziran je na jedinstvenoj ECCM metodologiji, koja je kreirana na dugogodišnjim istraživanjima i rezultatima na polju mikroekspresijai govora tela
 • Unapređuje znanja i veštine iz oblasti poslovne primene govora tela i otkriva nove uvide u neverbalnu komunikaciju sa ciljem prepoznavanja i adekvatnog razumevanja značenja pojedinačnih mikroekspresija
 • Program ima primenu u: pregovaranju, prodaji, selekciji zaposlenih, upravljanju i delegiranju, motivisanju, istraživačkom novinarstvu, advokatskoj praksi, javnim nastupima

Zašto ova obuka?

 • Dokazano i potvrđeno uvećava koeficijent emocionalne inteligencije od 3 do 20% (MSCEIT test)
 • Rezultati napretka su merljivi (ulazni i izlazni test prepoznavanja mikroekspresija)
 • Mikroekspresije su univerzalne za sve kulture

Koristi i prednosti obuke:

 • Učenje i vežbanje uz vodeće i sertifikovane eksperte iz oblasti govora tela
 • Konkretan uvid u merenje napretka u učenju
 • Unapređenje komunikacije kroz proces saradnje i obostranog razumevanja
 • Ušteda sopstvenog vremena i resursa, ali i vremena i resursa sagovornika
 • Sticanje veština postavljanja pravih pitanja, aktivnog slušanja i „gledanja“ odgovora

Sadržaj obuke:

 • Merenje učinka na ulaznom i izlaznom MESSO testu prepoznavanja mikroekspresija
 • Adekvatno „čitanje“ i tumačenje osnovnih mikroekspresija
 • Osnovni elementi SAID konverzacijske tehnike

Ko drži obuku?

Darko Todorović je osnivač i direktor programa Centra za mikroekspresije i govor tela „Partner Team“, biznis trener i konsultant sa više od 16 godina iskustva uz više od 1.600 trening dana sa brojnim kompanijama, organizacijama i institucijama. Sa svojom ekspertizom na polju mikroekspresijai govora tela, jedini je sertifikovani partner i konsultant u čitavom regionu za primenu ove oblasti u prodaji, pregovaranju i selekciji zaposlenih. Poseduje švajcarsku federalnu PET diplomu (SVEB 2) kao dokaz kvaliteta u pružanju usluga u oblasti edukacije odraslih i sertifikovanije trener i konsultant IFCa (Internationalfinance corporation/ WorldBank group). Tokom profesionalne karijere bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik “Samsung”-a CE za tržišta Srbije i Crne Gore) i kreativni direktor marketing agencije Razor. Učestvovao je u kreiranju i realizaciji velikog broja komunikacijskih i promotivnih strategija, promotivnihi PR kampanja, kao i u definisanju specifičnih, društveno odgovornih koncepata za brojne klijente. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 

Mesto održavanja obuke:

PwC Akademija

Airport City

Omladinskih brigada 88a

11070 Beograd

Datum i vreme održavanja obuke:

1. i 2.jun od 09:30 do 17h

Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Za obuku se možete prijaviti putem e-mail adrese: theacademy@rs.pwc.com ili direktno Tatjani Dedić, koordinatoru PwC Akademije na +381 64 857 4017 ili tatjana.dedic@rs.pwc.com 

Za članove SAM-a obezbeđeno je 10% popusta na redovnu cenu obuke. 

Sponzori