Podelimo uspehe i terete - Forum menadžera 2022

Na Forumu menadžera, poslovni lideri iz Srbije i regiona predstavili su na svoja razmišljanja o najnovijim izazovima.


Datum: 19.Oct.2022


Lideri su izneli svoje stavove kada je reč o energetici, hrani i poljoprivredi, finansijskim kretanjima kao i dugoročnim trendovima u vezi sa kadrovima, održivošću, investicijama i biznis kretanjima.

Video sa Foruma menadžera možete pogledati na linkovima - ceo događaj i highlights.

Na Forumu menadžera govorili su Dragoljub Damljanović, predsednik SAMa, Mihailo Janković, CEO, MK Group, Zoran Petrović, CEO Raiffeisen banke, Đorđe Vuksanović, Senior Transformation Director, A1 Srbija, Marija Desivojević Cvetković, viša potpredsednica za strategiju i razvoj Delta Holdinga i Slobodan Đinović, direktor i vlasnik Orion telekoma. Uvodnu reč i analizu kretanja u sektoru hrane i pića u regionu premijerno je predstavio glavni analitičar tržišta iz Bloomberg Adria, Andrej Knez. Poglede na situaciju u regionu kroz specijalna uključenja, izneli su Emil Tedeschi, predsednik, Atlantic Group, Dejan Turk, CEO, A1 Srbija i A1 Slovenija i Zhivko Mukaetov, CEO, Alkaloid. Partneri Foruma su bili Delta Holding, A1 i Bloomberg Adria.

Dragoljub Damljanović, predsednik Srpske asocijacije menadžera i direktor Razvojnog centra, Schneider Electric u Novom Sadu osvrnuo se na važnost električne energije, koja je među prioritetima za život i opstanak, a čija cena od 2021. godine raste, sa jasnim trendom.

“Električna energija se ne može skladištiti, osim u vidu baterije ili tečnosti i to je zapravo njen najveći izazov. Kako smo navikli da je ona osnovno ljudsko pravo, svesni smo potencijalnog lančanog uticaja ukoliko električne energije ne bi bilo i zato je neophodno obezbediti njen pouzdan izvor”, istakao je Damljanović i dodao da je Evropa investirala velike resurse u obnovljive izvore, krenula da gasi elektrane, što je dovelo do nedostatka odmah upotrebljivih izvora početkom 2021. godine.

„Ove godine, susreli smo se sa izazovima kao što su suša, te zbog niskog nivoa reka, hidroelektrane nisu mogle da rade koliko je bilo potrebno. To je rezultiralo porastom cene i uticalo na firme, koje su se našle u novim izazovima, i zbog visoke cene gasa i globalne geopolitička krize. Potrebno je da države obezbede odmah upotrebljive, stabilne izvore energije, jer je za energetske sisteme najvažnije da budu održivi i fleksibilni“, rekao je Dragoljub Damljanović.

“Energetska efikasnost i održivost su veoma važne, i mi moramo naučiti, sada i na teži način kako da to obezbedimo, kako bi naša industrija ostala konkurentna. Kompanije su moraju okrenuti održivosti, a EPS mora definisati svoju strategiju, početi da investira u obnovljive izvore, mora da povrati punu proizvodnju u rudnicima i rad u hidroelektranama“ zaključio je Damljanović.

Mihailo Janković, CEO MK Group istakao je da su se trendovi u prehrambenoj industriji globalno promenili i da se glad na globalnom nivou povećala. Hrana je postala skuplja i manje dostupna čemu doprinose trendovi zdrave i organske ishrane, veganstvo, fokus na lokalne proizvođače, kao i na ambalažu. Dodao je da globalni izazovi poput suše i ograničenih prirodnih resursa podstiču pitanje dostupnosti energenata.

„Sa rastom svetske populacije rastu i potrebe za hranom, što stvara pritisak na povećanje produktivnosti agri-food sektora, ali na održiv način uz brigu o prirodnim resursima. Ako na to dodamo aktuelna geopolitička dešavanja, ne čudi što je poljoprivreda postala važan element nacionalne bezbednosti i što se food security strategije formulišu u pravcu samodovoljnosti i smanjenja zavisnosti od uvoza hrane,“ kaže Mihailo Janković.

Osvrnuvši se na finansijska kretanja i trendove, predsednik Izvršnog odbora i CEO Raiffeisen banke Zoran Petrović, rekao je da „smo ponovo u vremenima kada je bolje biti dužnik, nego kreditor“. Petrović govorio je i o mogućim posledicama prelivanja inflacije iz Evrope,  monetarne krize i mogućim rešenjima. Istakao je da je najveći izazov inflacija jer su očekivanja za kraj godine u zoni evra 8%, sledeće godine 6%, a tek 2024. godine se očekuje stabilizacija. Uporedo sa tim, očekivanja su i da će rasti kamatne stope, čiji vrhunac će biti u narednoj godini. Prema njegovim rečima, kako bi se pobedila stopa inflacije na dugi rok, nekada je jedino rešenje da zemlja uđe u usporavanje, recesiju, što onda povlači i rast nezaposlenosti.  

Biznis i globalni trendovi bili su tema izlaganja Slobodana Đinovića, direktora i vlasnika Orion telekoma. ”Prepoznavanje da li je nešto što se dešava na tržištu slučajnost ili trend je vrhunska veština, i ne samo za ekonomske analitičare već i za sve poslovne ljude, jer je suština da se prilagođavamo, odnosno da predviđamo okolnosti u kojima ćemo se naći,” istakao je Đinović. On je dodao da je više nego ikada najsigurnije ulagati u svoje znanje i razvoj i da su najsigurnija investicija - ljudi.

Forumu se putem online videa priključio i Dejan Turk, CEO, A1 Srbija i A1 Slovenija.

“U telekomunikacijama i IT industriji biće mnogo izazova u narednom periodu, a održivost u poslovanju mrežne infrastrukture, poslovnog procesa i upotrebe novih tehnologija biće presudno rešenje. Digitalizacija je srce našeg ekonomskog razvoja i opstanka, a uporedo sa tim važan faktor je i sajber bezbednost.” poručio je Dejan Turk, i dodao: “Kompanije ne smeju da zaborave na svoje zaposlene, jer će prilagođavanje promenama biti lakše ukoliko su vaši zaposleni uz vas kao jak tim”.

Na ovu činjenicu se osvrnula i Marija Desivojević Cvetković, viša potpredsednica za strategiju i razvoja Delta Holdinga, čiji je fokus izlaganja bio na tome kako da se privuku, razviju i zadrže najbolji kadrovi.

“Zadovoljstvo ljudi na radnom mestu direktno je povezano sa svrhom i mentorskim radom i nijedna plata to ne može da nadomesti”, istakla je Desivojević Cvetković. „Želimo da privučemo i zadržimo kvalitetne kadrove, da im pružimo dobre uslove rada i ambijent, ali da ih pre svega privučemo i zadržimo srcem, jer je prvo važno kakvi smo ljudi, pa tek onda kakvi smo menadžeri“ podvukla je Desivojević-Cvetković.

Đorđe Vuksanović, Senior Transformation Director, A1, nadovezao se na ovu tematiku, ističući da nakon svih ovih kriza ljudi žele da pronađu svrhu u svakodnevnom životu, i zbog toga zaposleni hoće da rade u kompanijama koje imaju svrhu i donose neku konkretnu vrednost.

Putem videa učesnicima su se obratili, analizirajući situaciju u regionu, i Emil Tedeschi, predsednik Atlantic Grupe, kao i Zhivko Mukaetov, CEO Alkaloida. Obojica lidera istakla su da je univerzalna poruka da se ne zaboravljaju temeljne vrednosti, a to su pre svega, ljudi. Ljudi su uz prirodna bogatstva, jedini nezamenljivi resurs svake kompanije i da u svakoj krizi treba sačuvati i ljudskost i održivost poslovnog sistema.  

Forum menadžera završen je zajedničkim panelom koji je moderirao Dejan Ranđić, generalni direktor, DNA Communications i osnivač ICT Huba.

Partneri Foruma su bili Delta Holding, A1 i Bloomberg Adria.

 

Sponzori